De studiebeurzen en -toelages die uitwonende kinderen van minder vermogende Vlamingen ontvangen, zijn te weinig om alle studiekosten te dekken. Dat bericht De Morgen.

Leefloners en werklozen met een minimumuitkering hebben bijvoorbeeld recht op een volledige studietoelage. Als hun kind op kot studeert, kunnen zij hiermee gemiddeld 75 procent van de kosten betalen.

Dat percentage daalt voor ouders die een maximale invaliditeitsuitkering ontvangen tot tussen de 45 en 64 procent, afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin. Zo toont het onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (UAntwerpen) aan.

Alleenstaande ouders met een gemiddeld loon, het dubbele van het minimum, ontvangen geen toelage als zij slechts één student ten laste hebben. Als er een tweede of derde studerend kind is, zijn er wel tegemoetkomingen, maar die vangen amper 19 tot 33 procent van de totale studiekosten op. (Belga/NS)

De studiebeurzen en -toelages die uitwonende kinderen van minder vermogende Vlamingen ontvangen, zijn te weinig om alle studiekosten te dekken. Dat bericht De Morgen. Leefloners en werklozen met een minimumuitkering hebben bijvoorbeeld recht op een volledige studietoelage. Als hun kind op kot studeert, kunnen zij hiermee gemiddeld 75 procent van de kosten betalen. Dat percentage daalt voor ouders die een maximale invaliditeitsuitkering ontvangen tot tussen de 45 en 64 procent, afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin. Zo toont het onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (UAntwerpen) aan.Alleenstaande ouders met een gemiddeld loon, het dubbele van het minimum, ontvangen geen toelage als zij slechts één student ten laste hebben. Als er een tweede of derde studerend kind is, zijn er wel tegemoetkomingen, maar die vangen amper 19 tot 33 procent van de totale studiekosten op. (Belga/NS)