Volgens Korn Ferry Hay verdient een Belgische vrouw in doorsnee op jaarbasis 22 procent minder. Dat is in lijn met het laatste cijfer van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, dat vorig jaar op 20,6 procent uitkwam op jaarbasis.

'Wanneer een man en een vrouw precies dezelfde functie uitoefenen bij hetzelfde bedrijf, is deze loonkloof beperkt tot 1,4 procent', zegt Walter Janssens van het HR-bedrijf in het persbericht. Bij kaderfuncties neemt het verschil toe tot 4,1 procent. 'Deze (volgens sommigen) kleine onverklaarbare verschillen, tonen aan dat de loonkloof toch nog steeds aandacht en remediëring vraagt', voegt Sonja Brouwers toe.

Het grootste deel van de 22 procent loonkloof wordt volgens het HR-bedrijf verklaard doordat mannen in verhouding oververtegenwoordigd zijn in hogere functies. 'Daarom is het ook juister om te spreken van een loopbaankloof dan van een loonkloof', besluit Janssens. Die is hardnekkiger en moeilijker te bestrijden.

De cijfers op jaarbasis dekken wel niet de volledige lading. Per uur bedraagt de loonkloof volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bijvoorbeeld nog 7,6 procent. Het grote verschil tussen de uur- en jaarkloof kan worden verklaard door het effect van deeltijds werk. De Europese statsitiekdienst Eurostat meldde woensdag voor België een loonkloof van gemiddeld 6,1 procent tussen mannen en vrouwen op uurbasis in 2016. De cijfers van Korn Ferry Hay zijn gebaseerd op 215.000 werknemers uit 560 organisaties.

Volgens Korn Ferry Hay verdient een Belgische vrouw in doorsnee op jaarbasis 22 procent minder. Dat is in lijn met het laatste cijfer van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, dat vorig jaar op 20,6 procent uitkwam op jaarbasis.'Wanneer een man en een vrouw precies dezelfde functie uitoefenen bij hetzelfde bedrijf, is deze loonkloof beperkt tot 1,4 procent', zegt Walter Janssens van het HR-bedrijf in het persbericht. Bij kaderfuncties neemt het verschil toe tot 4,1 procent. 'Deze (volgens sommigen) kleine onverklaarbare verschillen, tonen aan dat de loonkloof toch nog steeds aandacht en remediëring vraagt', voegt Sonja Brouwers toe.Het grootste deel van de 22 procent loonkloof wordt volgens het HR-bedrijf verklaard doordat mannen in verhouding oververtegenwoordigd zijn in hogere functies. 'Daarom is het ook juister om te spreken van een loopbaankloof dan van een loonkloof', besluit Janssens. Die is hardnekkiger en moeilijker te bestrijden.De cijfers op jaarbasis dekken wel niet de volledige lading. Per uur bedraagt de loonkloof volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bijvoorbeeld nog 7,6 procent. Het grote verschil tussen de uur- en jaarkloof kan worden verklaard door het effect van deeltijds werk. De Europese statsitiekdienst Eurostat meldde woensdag voor België een loonkloof van gemiddeld 6,1 procent tussen mannen en vrouwen op uurbasis in 2016. De cijfers van Korn Ferry Hay zijn gebaseerd op 215.000 werknemers uit 560 organisaties.