Die vaststelling geldt zowel voor de gezinnen als de kmo's, en zowel voor de prijs van elektriciteit als aardgas. Concreet: in juni 2016 lag de Belgische elektriciteitsprijs voor huishoudelijke afnemers 16,47 procent lager dan het gemiddelde van de buurlanden, voor KMO's was dat 13,74 procent. De Belgische gasprijs voor huishoudelijke afnemers lag 10,11 procent lager dan het gemiddelde van de buurlanden, voor KMO's was dit 7,01 procent.

Exclusief kosten en heffingen

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de energiecomponent van elektriciteit en aardgas, dus zonder de kosten voor distributie en transport of heffingen. En die onderdelen van de factuur zijn de afgelopen jaren steeds gestegen.

De laatste weken is overigens die groothandelsprijs van elektriciteit fors gestegen, door het stilliggen van kerncentrales in Frankrijk en België. Die stijgende groothandelsprijs kan op termijn mogelijk doorsijpelen in de kleinhandelsprijs. (Belga/NS)

Die vaststelling geldt zowel voor de gezinnen als de kmo's, en zowel voor de prijs van elektriciteit als aardgas. Concreet: in juni 2016 lag de Belgische elektriciteitsprijs voor huishoudelijke afnemers 16,47 procent lager dan het gemiddelde van de buurlanden, voor KMO's was dat 13,74 procent. De Belgische gasprijs voor huishoudelijke afnemers lag 10,11 procent lager dan het gemiddelde van de buurlanden, voor KMO's was dit 7,01 procent. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de energiecomponent van elektriciteit en aardgas, dus zonder de kosten voor distributie en transport of heffingen. En die onderdelen van de factuur zijn de afgelopen jaren steeds gestegen. De laatste weken is overigens die groothandelsprijs van elektriciteit fors gestegen, door het stilliggen van kerncentrales in Frankrijk en België. Die stijgende groothandelsprijs kan op termijn mogelijk doorsijpelen in de kleinhandelsprijs. (Belga/NS)