De FOD Financiën kan het beheer van erfenissen overnemen als de erfgenamen die verwerpen of als ze niet opduiken. Vorig jaar ging het om 68 erfenissen, die dus 24 miljoen euro opleverden. In 2020 streek de schatkist zo 14,6 miljoen euro op, in 2019 ging het nog om een recordbedrag van 37,6 miljoen euro.

Net zoals elke erfgenaam betaalt de FOD Financiën successierechten en erfbelasting. Die stort ze door naar de gewesten. Het ging vorig jaar om 7,8 miljoen euro.

De erfenis is overigens pas na 30 jaar definitief verworven. Binnen die termijn kunnen rechtmatige erfgenamen de nalatenschap nog terugvorderen. Zo werden vorig jaar tien erfloze nalatenschappen teruggegeven aan opgedoken erfgenamen.

De FOD Financiën kan het beheer van erfenissen overnemen als de erfgenamen die verwerpen of als ze niet opduiken. Vorig jaar ging het om 68 erfenissen, die dus 24 miljoen euro opleverden. In 2020 streek de schatkist zo 14,6 miljoen euro op, in 2019 ging het nog om een recordbedrag van 37,6 miljoen euro. Net zoals elke erfgenaam betaalt de FOD Financiën successierechten en erfbelasting. Die stort ze door naar de gewesten. Het ging vorig jaar om 7,8 miljoen euro. De erfenis is overigens pas na 30 jaar definitief verworven. Binnen die termijn kunnen rechtmatige erfgenamen de nalatenschap nog terugvorderen. Zo werden vorig jaar tien erfloze nalatenschappen teruggegeven aan opgedoken erfgenamen.