Heel wat ouders en grootouders zetten af en toe een centje opzij voor hun nageslacht. Toch zitten ze vaak nog met vragen. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat het geld uiteindelijk bij de juiste persoon terechtkomt? Of hoe kun je vermijden dat je nakomeling op zijn achttiende verjaardag het spaarpotje er meteen doorjaagt?

Er bestaan verschillende mogelijkheden, met elk hun voor- en nadelen. Uiteraard kan je simpelweg een spaar- of effectenrekening op jouw naam openen en gebruiken. Je behoudt dan de volledige controle. Wanneer je plots geld nodig hebt, kan je dat zonder enige verantwoording van de spaarrekening nemen. Ook op eigen initiatief aandelen, fondsen, obligaties of kasbons verkopen en vervolgens het geld van de effectenrekening nemen, kan zonder problemen.

Erfbelastingen betalen

Wanneer je vindt dat je kroost er klaar voor is, overhandig je het geld of de beleggingen aan hem of haar. Weet wel dat de begunstigde erfbelastingen moet betalen wanneer je binnen een periode van drie jaar overlijdt. En wanneer je sterft vooraleer de schenking is gebeurd, is er geen enkele zekerheid dat het spaargeld of de effectenportefeuille bij de beoogde nakomeling terechtkomt. Het kapitaal valt dan in de algemene nalatenschap, en daar moeten erfbelastingen op betaald worden.

Je kan ook een spaar- of effectenrekening op naam van je (klein)kind openen. Op die manier heb je meer het gevoel dat je echt voor je nageslacht aan het sparen bent. Bovendien heb je zo ook de garantie dat alles in handen van de juiste persoon belandt. Het spaargeld of de effecten vallen buiten je nalatenschap wanneer je voortijdig sterft. Enkel de stortingen van de drie jaar voor de datum van het overlijden komen daarin terecht.

Maar een rekening op naam van je (klein)kind houdt ook enkele risico's in. Het is als ouder of grootouder namelijk niet evident om geld van de spaarrekening te halen of effecten te verkopen wanneer je plots geconfronteerd wordt met een financiële tegenslag. Vooraleer dat kan, moet je eerst aantonen dat het in het belang van jouw (klein)kind gebeurt. En vanaf zijn of haar achttiende verjaardag verlies je sowieso elke zeggenschap over de rekening.

Tussenoplossing

Gelukkig bestaat er ook een tussenoplossing bij banken als KBC en ING: een spaar- of effectenrekening met een zogenoemd derdenbeding ten voordele van het kind of kleinkind dat je zelf aanwijst. Je opent de rekening op jouw naam, maar je wijst de nakomeling aan als 'derde begunstigde'. Je geeft ook een datum op waarop het kapitaal hem of haar toekomt. Dat kan bijvoorbeeld op achttienjarige leeftijd, maar evengoed later.

Vóór de vastgelegde vervaldatum kan je zowel de einddatum als de naam van de begunstigde wijzigen. Ook geld van de spaarrekening halen of effecten verkopen kan tot op dat moment zonder dat je daarvoor enige rekenschap hoeft af te leggen. Kortom, het beheer van het spaargeld of de beleggingsportefeuille blijft volledig in jouw handen. Want de bewuste rekening staat op jouw naam.

Pas op de vervaldag schenk je het geld of de beleggingen aan het (klein)kind. Dat gebeurt automatisch, mits de begunstigde het aanvaardt. Vanaf dan kan je niet meer ingrijpen. Wanneer je binnen de drie jaar na de einddatum van de rekening overlijdt, zijn er wel erfbelastingen op de schenking verschuldigd. En ook bij een vroegtijdig overlijden moet de begunstigde erfbelastingen betalen. De rekening wordt dan geblokkeerd tot op de vooraf bepaalde leeftijd van je (klein)kind.

Heel wat ouders en grootouders zetten af en toe een centje opzij voor hun nageslacht. Toch zitten ze vaak nog met vragen. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat het geld uiteindelijk bij de juiste persoon terechtkomt? Of hoe kun je vermijden dat je nakomeling op zijn achttiende verjaardag het spaarpotje er meteen doorjaagt? Er bestaan verschillende mogelijkheden, met elk hun voor- en nadelen. Uiteraard kan je simpelweg een spaar- of effectenrekening op jouw naam openen en gebruiken. Je behoudt dan de volledige controle. Wanneer je plots geld nodig hebt, kan je dat zonder enige verantwoording van de spaarrekening nemen. Ook op eigen initiatief aandelen, fondsen, obligaties of kasbons verkopen en vervolgens het geld van de effectenrekening nemen, kan zonder problemen. Wanneer je vindt dat je kroost er klaar voor is, overhandig je het geld of de beleggingen aan hem of haar. Weet wel dat de begunstigde erfbelastingen moet betalen wanneer je binnen een periode van drie jaar overlijdt. En wanneer je sterft vooraleer de schenking is gebeurd, is er geen enkele zekerheid dat het spaargeld of de effectenportefeuille bij de beoogde nakomeling terechtkomt. Het kapitaal valt dan in de algemene nalatenschap, en daar moeten erfbelastingen op betaald worden. Je kan ook een spaar- of effectenrekening op naam van je (klein)kind openen. Op die manier heb je meer het gevoel dat je echt voor je nageslacht aan het sparen bent. Bovendien heb je zo ook de garantie dat alles in handen van de juiste persoon belandt. Het spaargeld of de effecten vallen buiten je nalatenschap wanneer je voortijdig sterft. Enkel de stortingen van de drie jaar voor de datum van het overlijden komen daarin terecht. Maar een rekening op naam van je (klein)kind houdt ook enkele risico's in. Het is als ouder of grootouder namelijk niet evident om geld van de spaarrekening te halen of effecten te verkopen wanneer je plots geconfronteerd wordt met een financiële tegenslag. Vooraleer dat kan, moet je eerst aantonen dat het in het belang van jouw (klein)kind gebeurt. En vanaf zijn of haar achttiende verjaardag verlies je sowieso elke zeggenschap over de rekening. Gelukkig bestaat er ook een tussenoplossing bij banken als KBC en ING: een spaar- of effectenrekening met een zogenoemd derdenbeding ten voordele van het kind of kleinkind dat je zelf aanwijst. Je opent de rekening op jouw naam, maar je wijst de nakomeling aan als 'derde begunstigde'. Je geeft ook een datum op waarop het kapitaal hem of haar toekomt. Dat kan bijvoorbeeld op achttienjarige leeftijd, maar evengoed later. Vóór de vastgelegde vervaldatum kan je zowel de einddatum als de naam van de begunstigde wijzigen. Ook geld van de spaarrekening halen of effecten verkopen kan tot op dat moment zonder dat je daarvoor enige rekenschap hoeft af te leggen. Kortom, het beheer van het spaargeld of de beleggingsportefeuille blijft volledig in jouw handen. Want de bewuste rekening staat op jouw naam. Pas op de vervaldag schenk je het geld of de beleggingen aan het (klein)kind. Dat gebeurt automatisch, mits de begunstigde het aanvaardt. Vanaf dan kan je niet meer ingrijpen. Wanneer je binnen de drie jaar na de einddatum van de rekening overlijdt, zijn er wel erfbelastingen op de schenking verschuldigd. En ook bij een vroegtijdig overlijden moet de begunstigde erfbelastingen betalen. De rekening wordt dan geblokkeerd tot op de vooraf bepaalde leeftijd van je (klein)kind.