Meld het bedrog aan de economische inspectie

Door het misdrijf te melden aan de economische inspectie help je niet alleen jezelf, maar ook je medemens. Een melding helpt de inspectie om een globaal beeld te vormen van verdachte activiteiten. Indien de misdrijven boven haar bevoegdheden gaan, kan ze samenwerken met andere controleoverheden.

Wanneer meerdere mensen hetzelfde bedrog aankaarten of de economische inspectie tot de conclusie komt dat een dergelijke handelspraktijk alle consumenten kan raken, zal ze een verzoek doen om het economische gedrag van de betrokken ondernemingen te inspecteren.

Fraude in België

Als de fraudeur gevestigd is in België kan de economische inspectie een verzoek naar controleurs op het terrein sturen. Zij zullen op hun beurt de misdadiger confronteren met de inbreuken om daar vervolgens zo snel mogelijk een einde aan te maken.

Blijven de fraudeurs hun handelsprakijkten verder zetten dan nemen de controleurs de vastgestelde illegale handelspraktijken op in een pro justitia(document om de betichte voor de rechtbank te dagen). Ze sturen die op naar de procureur des Konings.

Fraude in het buitenland

Indien de fraudeur zijn hoofdzetel in het buitenland is, zal de economische inspectie een verzoek doorsturen naar de bevoegde buitenlandse overheden.

Je kan ook zelf contact opnemen met het Europees Centrum voor de Consument indien de misdadiger woont in een lidstaat van de Europese Unie.

Woont de fraudeur buiten de Europese Unie dan kan je klacht indienen op econsumer.gov. (NS)

Door het misdrijf te melden aan de economische inspectie help je niet alleen jezelf, maar ook je medemens. Een melding helpt de inspectie om een globaal beeld te vormen van verdachte activiteiten. Indien de misdrijven boven haar bevoegdheden gaan, kan ze samenwerken met andere controleoverheden. Als de fraudeur gevestigd is in België kan de economische inspectie een verzoek naar controleurs op het terrein sturen. Zij zullen op hun beurt de misdadiger confronteren met de inbreuken om daar vervolgens zo snel mogelijk een einde aan te maken. Blijven de fraudeurs hun handelsprakijkten verder zetten dan nemen de controleurs de vastgestelde illegale handelspraktijken op in een pro justitia(document om de betichte voor de rechtbank te dagen). Ze sturen die op naar de procureur des Konings. Indien de fraudeur zijn hoofdzetel in het buitenland is, zal de economische inspectie een verzoek doorsturen naar de bevoegde buitenlandse overheden. Je kan ook zelf contact opnemen met het Europees Centrum voor de Consument indien de misdadiger woont in een lidstaat van de Europese Unie. Woont de fraudeur buiten de Europese Unie dan kan je klacht indienen op econsumer.gov. (NS)