Het 'Ferrarisyndroom'

Wie geld opzij zet voor zijn (klein)kinderen vreest vaak dat het kind op 18-j­arige leeftijd al het geld van de rekening zal halen en er zotte dingen mee zal doen. Vandaar dat graag enige controle wordt ingebouwd tot een bepaalde leeftijd.

Rekening met derdenbeding

Om dit "Ferrarisyndroom" op te vangen bieden banken daarom steeds vaker een zogenaamde spaarrekening of effectenrekening aan, met een derdenbeding ten gunste van het (klein)kind. Het kan daarbij gaan om een eenmalig bedrag of om maandelijks sparen of beleggen in fondsen. Concreet komt dit derdenbeding erop neer dat je juridisch gezien eigenaar blijft van de spaar- of effectenrekening.

Je blijft eigenaar tot de 'vrijgeefdatum'

Je verbindt je ertoe om het spaarbedrag op een door jou g­ekozen tijdstip - bijvoorbeeld 23 jaar, de zogenaamde vrijgeef­datum - over te maken aan het (klein)kind. Doordat je juridisch gezien eigenaar blijft van de spaar- of effectenrekening, kan je alle verrichtingen blijven uitvoeren.

Herroepen of wijzigen

Je kan zelfs op elk moment het derdenbeding herroepen, zolang de vrijgeefdatum niet bereikt is. Je kan ook gewoon de begunstigde veranderen. Aan controle dus geen gebrek. Tekent het kind op de vrijgeefdatum voor aanvaarding, dan volgt de overdracht van het geld of van de effecten.

Geen erfbelasting bij overlijden?

In tegenstelling met wat er soms gedacht wordt, zal er erfbelasting betaald moeten worden als de opdrachtgever (bijvoorbeeld vader of grootvader) overlijdt vóór de ­vrijgeefdatum of zelfs binnen de drie jaar erna. Dit werd trouwens onlangs bevestigd door de Vlaamse Belastingdienst (standpunt nr. 16067 van 27/6/2016) en je mag ervan uitgaan dit ook in de andere gewesten zo belast zal worden.

Wie geld opzij zet voor zijn (klein)kinderen vreest vaak dat het kind op 18-j­arige leeftijd al het geld van de rekening zal halen en er zotte dingen mee zal doen. Vandaar dat graag enige controle wordt ingebouwd tot een bepaalde leeftijd.Om dit "Ferrarisyndroom" op te vangen bieden banken daarom steeds vaker een zogenaamde spaarrekening of effectenrekening aan, met een derdenbeding ten gunste van het (klein)kind. Het kan daarbij gaan om een eenmalig bedrag of om maandelijks sparen of beleggen in fondsen. Concreet komt dit derdenbeding erop neer dat je juridisch gezien eigenaar blijft van de spaar- of effectenrekening.Je verbindt je ertoe om het spaarbedrag op een door jou g­ekozen tijdstip - bijvoorbeeld 23 jaar, de zogenaamde vrijgeef­datum - over te maken aan het (klein)kind. Doordat je juridisch gezien eigenaar blijft van de spaar- of effectenrekening, kan je alle verrichtingen blijven uitvoeren.Je kan zelfs op elk moment het derdenbeding herroepen, zolang de vrijgeefdatum niet bereikt is. Je kan ook gewoon de begunstigde veranderen. Aan controle dus geen gebrek. Tekent het kind op de vrijgeefdatum voor aanvaarding, dan volgt de overdracht van het geld of van de effecten.In tegenstelling met wat er soms gedacht wordt, zal er erfbelasting betaald moeten worden als de opdrachtgever (bijvoorbeeld vader of grootvader) overlijdt vóór de ­vrijgeefdatum of zelfs binnen de drie jaar erna. Dit werd trouwens onlangs bevestigd door de Vlaamse Belastingdienst (standpunt nr. 16067 van 27/6/2016) en je mag ervan uitgaan dit ook in de andere gewesten zo belast zal worden.