Het Planbureau denkt nu dat de inflatie zal uitkomen op 7,3 procent dit jaar, terwijl het vorige maand nog uitging van 6,2 procent. Volgend jaar zou het nog gaan om 2,9 procent, waar eerder uitgegaan werd van een afkoeling tot 1,5 procent.

De hogere inflatie zou gevolgen hebben voor de automatische indexering in ons land. In april al zou de spilindex nog eens overschreden worden, al voor de tweede keer dit jaar. Daardoor zouden in mei de sociale uitkeringen met 2 procent de hoogte ingaan, en in juli de lonen van het overheidspersoneel. In november dit jaar en april volgend jaar zouden er nieuwe overschrijdingen zijn, met opnieuw indexeringen in de maanden die volgen.

Het Planbureau denkt nu dat de inflatie zal uitkomen op 7,3 procent dit jaar, terwijl het vorige maand nog uitging van 6,2 procent. Volgend jaar zou het nog gaan om 2,9 procent, waar eerder uitgegaan werd van een afkoeling tot 1,5 procent.De hogere inflatie zou gevolgen hebben voor de automatische indexering in ons land. In april al zou de spilindex nog eens overschreden worden, al voor de tweede keer dit jaar. Daardoor zouden in mei de sociale uitkeringen met 2 procent de hoogte ingaan, en in juli de lonen van het overheidspersoneel. In november dit jaar en april volgend jaar zouden er nieuwe overschrijdingen zijn, met opnieuw indexeringen in de maanden die volgen.