Als je een onroerend goed koopt voor een zogenaamde vriendenprijs, moet je altijd opletten. Een vriendenprijs komt er immers op neer dat je het onroerend goed gaat kopen voor een prijs die een stuk lager ligt dan zijn marktwaarde.

Het risico

Het risico van zo'n vriendenprijs is dat de ontvanger van de registratierechten achteraf moeilijk gaat doen. Als hij vaststelt dat de overeengekomen prijs al te sterk afwijkt van de zogenaamde normale marktwaarde, zal je niet alleen bijkomende registratierechten moeten betalen op dat verschil, maar ook een fikse boete. Het feit dat het om een echte vriendenprijs ging en er niets in het zwart werd betaald, speelt hier geen rol.

Voorbeeld

Stel dat je het kustappartementje officieel kocht aan 250.000 euro en de fiscus de marktwaarde schat op 300.000 euro. Je zal dan niet alleen de bijkomende registratierechten moeten betalen (10% in Vlaanderen en 12,5 % in Wallonië en Brussel) op 50.000 euro, maar bovendien ook een boete. Die boete zal in ons voorbeeld 10% zijn, maar hangt af van een progressief barema.

Hoe oplossen?

Een goede oplossing in dergelijke gevallen is een verklaring 'pro fisco'. Dit betekent concreet dat je in een notariële akte van aankoop van een gebouw of grond een prijs laat opnemen die hoger is dan de prijs waartegen je effectief de aankoop doet. Je betaalt dan daarop uiteraard registratierechten, zodat de fiscus niets tekort wordt gedaan. (JA)

Als je een onroerend goed koopt voor een zogenaamde vriendenprijs, moet je altijd opletten. Een vriendenprijs komt er immers op neer dat je het onroerend goed gaat kopen voor een prijs die een stuk lager ligt dan zijn marktwaarde. Het risico van zo'n vriendenprijs is dat de ontvanger van de registratierechten achteraf moeilijk gaat doen. Als hij vaststelt dat de overeengekomen prijs al te sterk afwijkt van de zogenaamde normale marktwaarde, zal je niet alleen bijkomende registratierechten moeten betalen op dat verschil, maar ook een fikse boete. Het feit dat het om een echte vriendenprijs ging en er niets in het zwart werd betaald, speelt hier geen rol.Stel dat je het kustappartementje officieel kocht aan 250.000 euro en de fiscus de marktwaarde schat op 300.000 euro. Je zal dan niet alleen de bijkomende registratierechten moeten betalen (10% in Vlaanderen en 12,5 % in Wallonië en Brussel) op 50.000 euro, maar bovendien ook een boete. Die boete zal in ons voorbeeld 10% zijn, maar hangt af van een progressief barema. Een goede oplossing in dergelijke gevallen is een verklaring 'pro fisco'. Dit betekent concreet dat je in een notariële akte van aankoop van een gebouw of grond een prijs laat opnemen die hoger is dan de prijs waartegen je effectief de aankoop doet. Je betaalt dan daarop uiteraard registratierechten, zodat de fiscus niets tekort wordt gedaan. (JA)