De Morgen en De Standaard trekken vandaag de studie van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) in twijfel. Volgens dat onderzoek verloor de Belg vorig jaar 0,94 procent van zijn koopkracht. Wat niet betekent dat wij aan loon hebben moeten inboeten. We zagen ons loon eenvoudigweg te weinig stijgen om de inflatie bij te benen.
...