Facturen van handelaars zijn soms niet conform de afspraken die je over een aankoop of de levering van een dienst hebt gemaakt. Wat kan je daartegen doen?

Reageer via aangetekende brief

Als een handelaar een factuur niet protesteert wordt hij geacht die te aanvaarden. Voor een particulier geldt die regel niet. Toch reageer je ook als particulier maar beter op een factuur waar je het niet mee eens bent.

Stuur een aangetekende brief naar diegene die je de factuur stuurde. Geef daarbij aan waarom je het niet eens bent met de factuur. Een model van aangetekende brief vind je hier. In de algemene voorwaarden van de handelaar kan trouwens staan dat zijn facturen geacht worden aanvaard te zijn bij niet reactie binnen een bepaalde termijn.

Betaal het niet betwiste gedeelte

Heb je een discussie over een deel van de factuur, betaal dan alvast het niet betwiste deel. Op die manier laat je je goede wil zien. Bovendien vergroot de kans dat diegene die je de factuur verstuurde niet verder aandringt.

Komt de zaak uiteindelijk voor de rechtbank, dan zal ook die zien dat je geen gewone wanbetaler bent. Dit kan je zaak enkel ten goede komen. Bekijk op een zo correct mogelijke wijze welk deel van de factuur niet wordt betwist.

Zoek een oplossing

Om te vermijden dat je aannemer of leverancier naar de rechtbank stapt kan je trachten met hem tot een regeling te komen. Op die manier vermijd je een procedure met de daarbij horende kosten. Kom je tot een akkoord _ waarbij je aannemer of leverancier bv. een deel van zijn factuur laat vallen _ zet dan de afspraken op papier. (JR)

Facturen van handelaars zijn soms niet conform de afspraken die je over een aankoop of de levering van een dienst hebt gemaakt. Wat kan je daartegen doen?Stuur een aangetekende brief naar diegene die je de factuur stuurde. Geef daarbij aan waarom je het niet eens bent met de factuur. Een model van aangetekende brief vind je hier. In de algemene voorwaarden van de handelaar kan trouwens staan dat zijn facturen geacht worden aanvaard te zijn bij niet reactie binnen een bepaalde termijn.Heb je een discussie over een deel van de factuur, betaal dan alvast het niet betwiste deel. Op die manier laat je je goede wil zien. Bovendien vergroot de kans dat diegene die je de factuur verstuurde niet verder aandringt.Komt de zaak uiteindelijk voor de rechtbank, dan zal ook die zien dat je geen gewone wanbetaler bent. Dit kan je zaak enkel ten goede komen. Bekijk op een zo correct mogelijke wijze welk deel van de factuur niet wordt betwist.Om te vermijden dat je aannemer of leverancier naar de rechtbank stapt kan je trachten met hem tot een regeling te komen. Op die manier vermijd je een procedure met de daarbij horende kosten. Kom je tot een akkoord _ waarbij je aannemer of leverancier bv. een deel van zijn factuur laat vallen _ zet dan de afspraken op papier. (JR)