Monique Leys werd begin de jaren zeventig de tweede vrouwelijke wisselagent in België. Voor de jongere lezers: wisselagenten waren de enige natuurlijke personen die mochten handelen op de beurs. De eerste vrouwelijke wisselagent was Gaby Van den Broeck, de echtgenote van Wilfried Dierickx. "We namen vanuit Antwerpen de trein naar Brussel en de beurshandel gebeurde fysiek op de vloer van het beurspaleis. De computer en digitaal handelen bestonden nog niet. Elke transactie werd met krijt op een bord geschreven", herinnert Leys zich.
...