Een rekening wordt als slapend beschouwd wanneer er gedurende minstens vijf jaar geen verrichting meer op gebeurd is, en wanneer er intussen ook geen contact meer geweest is tussen de rekeninghouder en de financiële instelling. Heb je bij dezelfde bank nog andere rekeningen waar je wél verrichtingen op uitvoert, dan mag geen enkele van je rekeningen als slapend beschouwd worden.

De bank probeert je te vinden

Na vijf jaar mag de bank in principe je slapende rekeningen afsluiten. Maar vooraleer dit gebeurt, moet ze je proberen op te sporen. Eerst moet ze een brief naar het laatst gekende adres sturen.

Volgt hierop geen reactie van jou, dan dient ze het Rijksregister en de Kruispuntbank te raadplegen. Boekt ze ook hier geen succes, dan moet er nog een aangetekende brief gestuurd worden.

Wat als je nog altijd niet reageert?

Indien je niet reageert op al deze pogingen, zal de bank de tegoeden overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas. Het geld blijft vervolgens nog gedurende 30 jaar ter beschikking van jou of van eventuele rechthebbenden. Maakt niemand een gegronde claim op de tegoeden binnen die periode, dan gaan je centen uiteindelijk naar de Schatkist.

Minder dan 20 euro op je rekeningen?

Bedraagt het totale saldo op je slapende rekeningen samen minder dan 20 euro? Dan mag de bank het bedrag meteen overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas. De opsporings- en administratieve verwerkingskosten staan dan namelijk niet in verhouding tot het beperkte bedrag. In dat geval kan je het tegoed niet meer recupereren.

Kan je zelf op zoek gaan?

Jazeker: je kan ook op eigen houtje nagaan of je nog ergens slapende rekeningen hebt. Dat gebeurt via de website Slapenderekeningen.be/Comptesdormants.be van de FOD Financiën. Ofwel zoek je hier zelf in de online databank, ofwel vraag je een opzoeking aan via het daartoe voorziene formulier.(RVE)

Een rekening wordt als slapend beschouwd wanneer er gedurende minstens vijf jaar geen verrichting meer op gebeurd is, en wanneer er intussen ook geen contact meer geweest is tussen de rekeninghouder en de financiële instelling. Heb je bij dezelfde bank nog andere rekeningen waar je wél verrichtingen op uitvoert, dan mag geen enkele van je rekeningen als slapend beschouwd worden. Na vijf jaar mag de bank in principe je slapende rekeningen afsluiten. Maar vooraleer dit gebeurt, moet ze je proberen op te sporen. Eerst moet ze een brief naar het laatst gekende adres sturen. Indien je niet reageert op al deze pogingen, zal de bank de tegoeden overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas. Het geld blijft vervolgens nog gedurende 30 jaar ter beschikking van jou of van eventuele rechthebbenden. Maakt niemand een gegronde claim op de tegoeden binnen die periode, dan gaan je centen uiteindelijk naar de Schatkist. Jazeker: je kan ook op eigen houtje nagaan of je nog ergens slapende rekeningen hebt. Dat gebeurt via de website Slapenderekeningen.be/Comptesdormants.be van de FOD Financiën. Ofwel zoek je hier zelf in de online databank, ofwel vraag je een opzoeking aan via het daartoe voorziene formulier.(RVE)