Stel dat je vader overlijdt en een mooie erfenis nalaat, zonder schulden. Maar je erft samen met je broer en zus. Je weet dat je broer een pak schulden heeft, onder andere bij de fiscus en de RS(V)Z. Is het dan niet veiliger om de erfenis te weigeren?

Notaris checkt de schulden

De notaris moet nagaan of in eerste instantie de overledene (je vader) schulden heeft bij de fiscus of bij de RS(V)Z. De notaris moet echter niet alleen nagaan of je vader fiscale en RSZ-schulden heeft, maar ook of er erfgenamen (jij, je broer en je zus) zijn met fiscale en RSZ-schulden.

Kun je er voor opdraaien?

In principe kan je niet opdraaien voor deze schulden. Stel bijvoorbeeld dat je vader 150.000 euro nalaat en elk kind 50.000 euro krijgt. Je broer heeft echter voor 70.000 euro schulden bij de fiscus en bij de RSZ.

De notaris zal dan enkel zijn erfdeel - 50.000 euro - moeten inhouden, maar het tekort - 20.000 euro - moet niet aangevuld worden met het deel van de andere erfgenamen.

Moet je wachten tot je broer zijn schuld betaalde?

Neen, je hoeft niet te wachten. Daar was oorspronkelijk wel wat onduidelijkheid over, waardoor de banken weigerden om geld vrij te geven zolang niet alle schulden van de erflater en zijn erfgenamen aangezuiverd waren. Maar de wet werd ondertussen verduidelijkt en daar is ondertussen geen discussie meer over. Je moet dus niet wachten op je deel in de erfenis als je zelf geen schulden heeft. (JA)

Stel dat je vader overlijdt en een mooie erfenis nalaat, zonder schulden. Maar je erft samen met je broer en zus. Je weet dat je broer een pak schulden heeft, onder andere bij de fiscus en de RS(V)Z. Is het dan niet veiliger om de erfenis te weigeren?De notaris moet nagaan of in eerste instantie de overledene (je vader) schulden heeft bij de fiscus of bij de RS(V)Z. De notaris moet echter niet alleen nagaan of je vader fiscale en RSZ-schulden heeft, maar ook of er erfgenamen (jij, je broer en je zus) zijn met fiscale en RSZ-schulden.De notaris zal dan enkel zijn erfdeel - 50.000 euro - moeten inhouden, maar het tekort - 20.000 euro - moet niet aangevuld worden met het deel van de andere erfgenamen.Neen, je hoeft niet te wachten. Daar was oorspronkelijk wel wat onduidelijkheid over, waardoor de banken weigerden om geld vrij te geven zolang niet alle schulden van de erflater en zijn erfgenamen aangezuiverd waren. Maar de wet werd ondertussen verduidelijkt en daar is ondertussen geen discussie meer over. Je moet dus niet wachten op je deel in de erfenis als je zelf geen schulden heeft. (JA)