Om te weten of je meer moet betalen als je inkomen stijgt is de wijze waarop je uit de echt gescheiden bent belangrijk. Scheidde je door onderlinge toestemming, dan gelden er andere regels dan als je echtscheiding door de rechtbank uitgesproken werd. Voor de alimentatie die je voor je kinderen moet betalen gelden ook nog eens andere regels (waarover in een latere tekst meer).

In onderling akkoord

In je echtscheidingsovereenkomst moet je een regeling treffen omtrent de vraag of je een alimentatie moet betalen aan je ex. Je moet meteen ook afspreken in welke gevallen de alimentatie kan worden verhoogd, afgeschaft of verlaagd.

Scheidde je uit de echt vóór 1 september 2007, dan moet je, als je meer verdient, alleen meer betalen als dat uitdrukkelijk werd overeengekomen. Meestal is dat niet het geval.

Scheidde je nadien uit de echt, dan kan de rechter de uitkering sowieso verhogen als je meer verdient. De voorwaarde hiervoor is dat de uitkering ten gevolge van de verhoging van je inkomsten niet meer 'passend' is. Onzekerheid is hier dus troef. In heel wat echtscheidingsovereenkomsten is die wijzigingsmogelijkheid wel uitgesloten. Een dergelijke clausule is perfect geldig.

Via de rechtbank

Ben je niet gescheiden door onderlinge toestemming maar via een procedure voor de rechtbank, dan kan de rechter de alimentatie aanpassen als je meer gaat verdienen.

Ook hier geldt als voorwaarde dat het bedrag van de uitkering die je al betaalt niet meer passend is ten gevolge van de verhoging van je inkomsten. Je riskeert in dat geval dus meer te moeten betalen als je meer gaat verdienen. (JR)

Om te weten of je meer moet betalen als je inkomen stijgt is de wijze waarop je uit de echt gescheiden bent belangrijk. Scheidde je door onderlinge toestemming, dan gelden er andere regels dan als je echtscheiding door de rechtbank uitgesproken werd. Voor de alimentatie die je voor je kinderen moet betalen gelden ook nog eens andere regels (waarover in een latere tekst meer).Scheidde je uit de echt vóór 1 september 2007, dan moet je, als je meer verdient, alleen meer betalen als dat uitdrukkelijk werd overeengekomen. Meestal is dat niet het geval.Scheidde je nadien uit de echt, dan kan de rechter de uitkering sowieso verhogen als je meer verdient. De voorwaarde hiervoor is dat de uitkering ten gevolge van de verhoging van je inkomsten niet meer 'passend' is. Onzekerheid is hier dus troef. In heel wat echtscheidingsovereenkomsten is die wijzigingsmogelijkheid wel uitgesloten. Een dergelijke clausule is perfect geldig.Ben je niet gescheiden door onderlinge toestemming maar via een procedure voor de rechtbank, dan kan de rechter de alimentatie aanpassen als je meer gaat verdienen. Ook hier geldt als voorwaarde dat het bedrag van de uitkering die je al betaalt niet meer passend is ten gevolge van de verhoging van je inkomsten. Je riskeert in dat geval dus meer te moeten betalen als je meer gaat verdienen. (JR)