Je bent alleen aansprakelijk voor een kastekort bij bedrog, een zware fout of een herhaalde lichte fout. Dit laatste betekent dat je geregeld vergissingen begaat. De eerste twee komen zelden voor.

Hoe regelmatig je een kastekort moet hebben om van een 'veel voorkomende lichte fout' te kunnen spreken, staat niet vast. Bij een discussie heeft de rechter het laatste woord. Een clausule in de arbeidsovereenkomst waarin staat dat je altijd aansprakelijk bent voor kastekorten is niet geldig.

Je werkgever moet het bewijzen

Je werkgever moet bewijzen dat je kasverschillen maakt. Hij laat je daarvoor soms een kort verslag dat hij opmaakte ondertekenen voor akkoord.

Heb je bemerkingen bij dat verslag, vermeld ze dan. Je werkgever kan dit verslag later gebruiken om aan te tonen dat er herhaalde tekorten waren of om bijvoorbeeld een ontslag te motiveren.

Inhouden op je loon?

Je werkgever kan het tekort niet zomaar inhouden op je loon. Hij mag dat enkel doen als je daarmee akkoord bent of als hij een gerechtelijke uitspraak heeft die zegt dat je hem een schadevergoeding moet betalen. De inhouding mag niet meer bedragen dan 1/5 van je nettoloon per uitbetaling.

Andere sancties?

Je werkgever kan in het arbeidsreglement een geldboete opleggen. Hij moet duidelijk omschrijven wat precies gesanctioneerd wordt (bijvoorbeeld meer dan twee kastekorten binnen de 14 dagen) en welke sanctie kan worden toegepast. De opbrengst van deze boetes moet terugvloeien naar de werknemers zelf.

Bij een kastekort kan je werkgever je normaal niet ontslaan om een dringende reden. Dit kan alleen als er sprake is van diefstal of een zoveelste tekort binnen een zeer korte termijn. Je hoeft je hier dus niet te veel zorgen over te maken. (JR)

Je bent alleen aansprakelijk voor een kastekort bij bedrog, een zware fout of een herhaalde lichte fout. Dit laatste betekent dat je geregeld vergissingen begaat. De eerste twee komen zelden voor. Hoe regelmatig je een kastekort moet hebben om van een 'veel voorkomende lichte fout' te kunnen spreken, staat niet vast. Bij een discussie heeft de rechter het laatste woord. Een clausule in de arbeidsovereenkomst waarin staat dat je altijd aansprakelijk bent voor kastekorten is niet geldig.Je werkgever moet bewijzen dat je kasverschillen maakt. Hij laat je daarvoor soms een kort verslag dat hij opmaakte ondertekenen voor akkoord. Je werkgever kan het tekort niet zomaar inhouden op je loon. Hij mag dat enkel doen als je daarmee akkoord bent of als hij een gerechtelijke uitspraak heeft die zegt dat je hem een schadevergoeding moet betalen. De inhouding mag niet meer bedragen dan 1/5 van je nettoloon per uitbetaling.Je werkgever kan in het arbeidsreglement een geldboete opleggen. Hij moet duidelijk omschrijven wat precies gesanctioneerd wordt (bijvoorbeeld meer dan twee kastekorten binnen de 14 dagen) en welke sanctie kan worden toegepast. De opbrengst van deze boetes moet terugvloeien naar de werknemers zelf. Bij een kastekort kan je werkgever je normaal niet ontslaan om een dringende reden. Dit kan alleen als er sprake is van diefstal of een zoveelste tekort binnen een zeer korte termijn. Je hoeft je hier dus niet te veel zorgen over te maken. (JR)