Tijdens de werkuren te veel privé e-mails versturen of surfen op het internet voor andere dan beroepsdoeleinden is niet zonder gevaar. Een werkgever kan dit immers gebruiken als een reden om een werknemer te ontslaan.

Het is een feit dat de grens tussen het beroepsmatig gebruik en privégebruik van het internet tijdens de werkuren vervaagt.

Bovendien krijgen werknemers steeds vaker tablets, laptops of smartphones ter beschikking van hun werkgever die ook buiten de werkuren kunnen gebruikt worden, al dan niet voor beroepsdoeleinden. Dit creëert een grotere flexibiliteit maar ook een vervaging tussen de werkuren en de vrije tijd buiten het werk.

Hoe zit dat juridisch?

Als werknemer heb je recht op respect van je privacy. Bovendien bestaat er een zogenaamd telecommunicatiegeheim wat inhoudt dat andere mensen _ inclusief werkgevers _ niet zomaar kennis mogen nemen van de inhoud van je e-mailverkeer.

Toch betekent dit niet dat je werkgever alles moet dulden wat je tijdens de werkuren via internet doet. Hij is namelijk verantwoordelijk voor wat er via het netwerk van het bedrijf op internet wordt gedaan.

Policy nakijken

Om je rechten en plichten te kennen, moet je eerst en vooral nakijken of je werkgever een internetpolicy heeft en wat deze precies inhoudt. Een dergelijk reglement geeft aan wat je wel en niet via internet mag doen tijdens de werkuren met informaticamaterieel van je werkgever.

De meeste internet policy's bepalen dat je als werknemer tijdens de werkuren slechts beperkt gebruik mag maken van internet voor privédoeleinden.

Is er geen specifieke policy in je bedrijf, dan is de redelijkheid het beginsel. Je mag dan tijdens de werkuren beperkt gebruik maken van internet en e-mail voor privédoeleinden voor zover je geen verboden sites bezoekt of allerhande zaken gaat downloaden.

Het is dan met andere woorden een kwestie van 'niet te overdrijven'.

Controle door de werkgever

Technisch is het niet zo moeilijk voor je werkgever om je internetgebruik te controleren. Toch is wettelijk gezien niet elke soort van controle toegelaten. Er bestaat namelijk een strikte wettelijke regeling daarover in de zogenaamde CAO nr. 81. De werkgever mag maar controles doen nadat hij je hierover informeerde.

Bovendien moet de werkgever met zijn controle een wettig doel nastreven, bijvoorbeeld het voorkomen van ongeoorloofde feiten, het nagaan of de spelregels over internetgebruik worden nageleefd,...

Verder moet er vermeden worden dat de controle een inmenging in de privacy van de werknemer tot gevolg heeft, minstens moet die tot een minimum beperkt worden. (JS)

Tijdens de werkuren te veel privé e-mails versturen of surfen op het internet voor andere dan beroepsdoeleinden is niet zonder gevaar. Een werkgever kan dit immers gebruiken als een reden om een werknemer te ontslaan.Het is een feit dat de grens tussen het beroepsmatig gebruik en privégebruik van het internet tijdens de werkuren vervaagt. Bovendien krijgen werknemers steeds vaker tablets, laptops of smartphones ter beschikking van hun werkgever die ook buiten de werkuren kunnen gebruikt worden, al dan niet voor beroepsdoeleinden. Dit creëert een grotere flexibiliteit maar ook een vervaging tussen de werkuren en de vrije tijd buiten het werk.Toch betekent dit niet dat je werkgever alles moet dulden wat je tijdens de werkuren via internet doet. Hij is namelijk verantwoordelijk voor wat er via het netwerk van het bedrijf op internet wordt gedaan. Om je rechten en plichten te kennen, moet je eerst en vooral nakijken of je werkgever een internetpolicy heeft en wat deze precies inhoudt. Een dergelijk reglement geeft aan wat je wel en niet via internet mag doen tijdens de werkuren met informaticamaterieel van je werkgever. De meeste internet policy's bepalen dat je als werknemer tijdens de werkuren slechts beperkt gebruik mag maken van internet voor privédoeleinden. Het is dan met andere woorden een kwestie van 'niet te overdrijven'. Technisch is het niet zo moeilijk voor je werkgever om je internetgebruik te controleren. Toch is wettelijk gezien niet elke soort van controle toegelaten. Er bestaat namelijk een strikte wettelijke regeling daarover in de zogenaamde CAO nr. 81. De werkgever mag maar controles doen nadat hij je hierover informeerde.Bovendien moet de werkgever met zijn controle een wettig doel nastreven, bijvoorbeeld het voorkomen van ongeoorloofde feiten, het nagaan of de spelregels over internetgebruik worden nageleefd,... Verder moet er vermeden worden dat de controle een inmenging in de privacy van de werknemer tot gevolg heeft, minstens moet die tot een minimum beperkt worden. (JS)