Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) passen almaar meer gemeenten hun politiereglement aan. In sommige gemeenten stelt dat reglement dat inwoners het gras niet mogen afmaaien op zondag. Nu blijkt dat het verbod om op 'de dag des Heren' lawaaierige werken uit te voeren in veel gemeenten verdwijnt. Anderen blijven vasthouden aan dat verbod. Alles hangt af van het reglement dat in je gemeente bestaat.

Kijk in het gemeentelijk reglement

In België bestaat er geen algemene wettelijke regeling die het je verbiedt om je gras op zondag af te rijden. Er bestaan wel gemeentelijke reglementen waarin die problematiek kan geregeld zijn. Heel wat van deze gemeentelijke reglementen bepalen inderdaad dat je je gras op zon- en feestdagen niet mag maaien.

In andere gemeenten bestaat er geen verbod. Om te weten of je in jouw gemeente het gras mag afdoen op zondag of feestdagen, neem je best contact op met de gemeente of zoek je het gemeentelijk reglement online op.

GAS-boete

Leeft je buur het reglement niet na, dan bestaat de kans dat hij een GAS-boete krijgt. Die boete kan gaan tot 250 euro. De overtreding moet daarbij niet noodzakelijk door de politie worden vastgesteld. Ook een bevoegd ambtenaar kan dat. Bij een overtreding zou je de politie kunnen contacteren om te melden wat je buur aan het doen is.

Wat kan je zelf doen?

Je kan ook zelf contact opnemen met je buurman en hem vragen voortaan het gras niet meer af te doen op zondag. Gaat hij hier niet op in, stuur hem dan een aangetekende ingebrekestelling. Helpt ook dat niet dan kan je eventueel naar de vrederechter stappen. Je kan daar een verzoeningspoging doen of een echte procedure opstarten.

Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) passen almaar meer gemeenten hun politiereglement aan. In sommige gemeenten stelt dat reglement dat inwoners het gras niet mogen afmaaien op zondag. Nu blijkt dat het verbod om op 'de dag des Heren' lawaaierige werken uit te voeren in veel gemeenten verdwijnt. Anderen blijven vasthouden aan dat verbod. Alles hangt af van het reglement dat in je gemeente bestaat.In België bestaat er geen algemene wettelijke regeling die het je verbiedt om je gras op zondag af te rijden. Er bestaan wel gemeentelijke reglementen waarin die problematiek kan geregeld zijn. Heel wat van deze gemeentelijke reglementen bepalen inderdaad dat je je gras op zon- en feestdagen niet mag maaien. In andere gemeenten bestaat er geen verbod. Om te weten of je in jouw gemeente het gras mag afdoen op zondag of feestdagen, neem je best contact op met de gemeente of zoek je het gemeentelijk reglement online op. Leeft je buur het reglement niet na, dan bestaat de kans dat hij een GAS-boete krijgt. Die boete kan gaan tot 250 euro. De overtreding moet daarbij niet noodzakelijk door de politie worden vastgesteld. Ook een bevoegd ambtenaar kan dat. Bij een overtreding zou je de politie kunnen contacteren om te melden wat je buur aan het doen is.Je kan ook zelf contact opnemen met je buurman en hem vragen voortaan het gras niet meer af te doen op zondag. Gaat hij hier niet op in, stuur hem dan een aangetekende ingebrekestelling. Helpt ook dat niet dan kan je eventueel naar de vrederechter stappen. Je kan daar een verzoeningspoging doen of een echte procedure opstarten.