Het uitwerken van regels voor de eventuele omruiling van een bedrijfswagen voor een hoger nettoloon of een mobiliteitsbudget belooft een moeilijke oefening te worden. Een budgetneutrale oplossing zal een utopie zijn als de gunstregeling voor bedrijfswagens blijft bestaan.
...