Een onderzoek van Attentia bij 90.000 bedienden leert dat het loonverschil bij mannen en vrouwen vooral aan het begin van de carrière gevormd wordt. Het startersloon van een mannelijke voltijdse bediende lag de afgelopen vijf jaar gemiddeld 7,38 procent of 175 euro hoger dan dat van een vrouw. Enkel in de gezondheidssector verdienden vrouwen meer. Aan het einde van de maand hadden ze netto 0,19 procent meer in handen dan hun mannelijke collega's.

Opvallend is dat de lonen van mannen en vrouwen vanaf hun 40ste verjaardag even snel stijgen. "Spijtig genoeg is de kloof in de brutoverloning dan al geslagen", klinkt het in een persbericht.

Voorts leert het onderzoek dat mannen vaker een bedrijfswagen krijgen dan vrouwen. Slechts één op de vier vrouwen (25%) mag krijgt een bedrijfswagen, bij de mannen is dat bijna dubbel zoveel (44%). "De waarde van een wagen loopt gauw op tot 860 euro bruto per maand of ongeveer 500 euro netto", zegt Damien Van der Stichele, Lead Consultant Strategic Reward.

Het glazen plafond

"We zien ook dat vrouwen gemiddeld langer moeten wachten op hun promotie"

Ook het glazen plafond is nog niet aan diggelen geslagen. 32 procent van de mannen stroomt door naar een kaderfunctie, terwijl slechts 20 procent van de vrouwen daar zicht op heeft. "We zien ook dat vrouwen gemiddeld langer moeten wachten op hun promotie. Vaak zijn er aan promoties bijzondere extralegale voordelen gekoppeld. En die voordelen kunnen zwaarder doorwegen dan een loonstijging", klinkt het.

Volgens Guy Van Hauwermeiren, Director Consulting van Attentia, is de loonkloof grotendeels te wijten aan de deeltijdse arbeidsregimes. Vrouwen werken doorgaans veel langer in een deeltijds regime dan mannen. Daarom moeten bedrijven volgens hem investeren in cultuurveranderingen. "Ondernemingen moeten openstaan voor mannen die ouderschapsverlof of tijdskrediet willen opnemen of kiezen om bijvoorbeeld vier vijfde te werken", legt hij uit. "Flexibilisering van de arbeidstijd maakt het ook gemakkelijker voor vrouwen in directie- of leidinggevende functies."

Van der Stichele merkt wel op dat bedrijven al stappen ondernemen om de loonkloof weg te werken. "Steeds meer bedrijven doen een beroep op externe expertise om de lonen in kaart te brengen voor hun personeel en te benchmarken met de sector. Ze investeren in communicatie en duidelijke loonschalen. Dat wordt erg geapprecieerd door alle leeftijden."

Een onderzoek van Attentia bij 90.000 bedienden leert dat het loonverschil bij mannen en vrouwen vooral aan het begin van de carrière gevormd wordt. Het startersloon van een mannelijke voltijdse bediende lag de afgelopen vijf jaar gemiddeld 7,38 procent of 175 euro hoger dan dat van een vrouw. Enkel in de gezondheidssector verdienden vrouwen meer. Aan het einde van de maand hadden ze netto 0,19 procent meer in handen dan hun mannelijke collega's. Opvallend is dat de lonen van mannen en vrouwen vanaf hun 40ste verjaardag even snel stijgen. "Spijtig genoeg is de kloof in de brutoverloning dan al geslagen", klinkt het in een persbericht. Voorts leert het onderzoek dat mannen vaker een bedrijfswagen krijgen dan vrouwen. Slechts één op de vier vrouwen (25%) mag krijgt een bedrijfswagen, bij de mannen is dat bijna dubbel zoveel (44%). "De waarde van een wagen loopt gauw op tot 860 euro bruto per maand of ongeveer 500 euro netto", zegt Damien Van der Stichele, Lead Consultant Strategic Reward. Ook het glazen plafond is nog niet aan diggelen geslagen. 32 procent van de mannen stroomt door naar een kaderfunctie, terwijl slechts 20 procent van de vrouwen daar zicht op heeft. "We zien ook dat vrouwen gemiddeld langer moeten wachten op hun promotie. Vaak zijn er aan promoties bijzondere extralegale voordelen gekoppeld. En die voordelen kunnen zwaarder doorwegen dan een loonstijging", klinkt het. Volgens Guy Van Hauwermeiren, Director Consulting van Attentia, is de loonkloof grotendeels te wijten aan de deeltijdse arbeidsregimes. Vrouwen werken doorgaans veel langer in een deeltijds regime dan mannen. Daarom moeten bedrijven volgens hem investeren in cultuurveranderingen. "Ondernemingen moeten openstaan voor mannen die ouderschapsverlof of tijdskrediet willen opnemen of kiezen om bijvoorbeeld vier vijfde te werken", legt hij uit. "Flexibilisering van de arbeidstijd maakt het ook gemakkelijker voor vrouwen in directie- of leidinggevende functies." Van der Stichele merkt wel op dat bedrijven al stappen ondernemen om de loonkloof weg te werken. "Steeds meer bedrijven doen een beroep op externe expertise om de lonen in kaart te brengen voor hun personeel en te benchmarken met de sector. Ze investeren in communicatie en duidelijke loonschalen. Dat wordt erg geapprecieerd door alle leeftijden."