"De cijfers tonen aan dat er nog wel degelijk een welvaartskloof bestaat tussen Limburg en de rest van Vlaanderen", zegt professor Piet Pauwels, decaan van de faculteit economie van de UHasselt.

Uit de loonenquête van Het Belang Van Limburg blijkt dat 53 procent van de Limburgers tussen de 1.500 en 2.700 euro bruto per maand verdient, tegenover 46 procent voor de rest van Vlaanderen. Vooral de loongroep onder 2.100 euro bruto is in Limburg ruim vertegenwoordigd: maar liefst 30 procent van de Limburgers verdient tussen 1.500 en 2.100 euro, terwijl dat in de rest van Vlaanderen slechts 24 procent is.

Limburgse welvaartskloof

"De enquête toont onomstotelijk aan dat Limburg wel degelijk kampt met een welvaartskloof ten opzichte van de rest van Vlaanderen. En als we daar geen maatregelen voor nemen, dan wordt die welvaartskloof alleen maar groter", concludeert professor Piet Pauwels van de UHasselt. "Zeer verontrustend is trouwens dat de helft van de mensen die de enquête heeft ingevuld, geen klassiek inkomen heeft uit arbeid."

De gemiddelde lonen per diploma wijzen uit dat Limburgers met een lager en hoger secundair diploma evenveel en zelfs net iets meer verdienen dan hun collega's in de rest van Vlaanderen. Het gemiddelde bruto maandloon voor Limburgers met een diploma hoger onderwijs ligt dan weer een stuk lager dan in de rest van Vlaanderen.

Volgens Brigitte Oversteyns van HR-dienstenkantoor SD Worx is dat vooral een gevolg van de afwezigheid van een grote chemische en petrochemische nijverheid zoals in de Antwerpse haven en van de afwezigheid van hoofdzetels van grote internationale bedrijven zoals in Brussel. (Belga/NS)

"De cijfers tonen aan dat er nog wel degelijk een welvaartskloof bestaat tussen Limburg en de rest van Vlaanderen", zegt professor Piet Pauwels, decaan van de faculteit economie van de UHasselt. Uit de loonenquête van Het Belang Van Limburg blijkt dat 53 procent van de Limburgers tussen de 1.500 en 2.700 euro bruto per maand verdient, tegenover 46 procent voor de rest van Vlaanderen. Vooral de loongroep onder 2.100 euro bruto is in Limburg ruim vertegenwoordigd: maar liefst 30 procent van de Limburgers verdient tussen 1.500 en 2.100 euro, terwijl dat in de rest van Vlaanderen slechts 24 procent is. "De enquête toont onomstotelijk aan dat Limburg wel degelijk kampt met een welvaartskloof ten opzichte van de rest van Vlaanderen. En als we daar geen maatregelen voor nemen, dan wordt die welvaartskloof alleen maar groter", concludeert professor Piet Pauwels van de UHasselt. "Zeer verontrustend is trouwens dat de helft van de mensen die de enquête heeft ingevuld, geen klassiek inkomen heeft uit arbeid." De gemiddelde lonen per diploma wijzen uit dat Limburgers met een lager en hoger secundair diploma evenveel en zelfs net iets meer verdienen dan hun collega's in de rest van Vlaanderen. Het gemiddelde bruto maandloon voor Limburgers met een diploma hoger onderwijs ligt dan weer een stuk lager dan in de rest van Vlaanderen. Volgens Brigitte Oversteyns van HR-dienstenkantoor SD Worx is dat vooral een gevolg van de afwezigheid van een grote chemische en petrochemische nijverheid zoals in de Antwerpse haven en van de afwezigheid van hoofdzetels van grote internationale bedrijven zoals in Brussel. (Belga/NS)