Pendelen wordt duurder

Wie gebruikmaakt van het openbaar vervoer moet vanaf 1 februari dieper in zijn portefeuille tasten. Zowel De Lijn als de NMBS sleutelen aan de tarieven.

Treinreizen worden gemiddeld 2,93 procent duurder. De prijs van de treinkaarten (trajectkaart, schooltreinkaart, halftijdse treinkaart, Railease) stijgt met 3,38 procent. Een standaardbiljet stijgt gemiddeld met 2,60 procent in prijs. De minimumprijs van zo'n biljet wordt 2,2 euro (+0,1 euro) in tweede klasse.

Een Key Card, een biljet voor tien korte ritten, zal 22 euro kosten in plaats van 21 euro. De prijs van een Rail Pass, een tienrittenkaart voor alle afstanden binnen België, stijgt met 1 euro naar 77 euro.

De prijs van een Go Pass 1, voor jongeren onder 26 jaar, was sinds 2013 niet meer gewijzigd. Daar komt nu 20 eurocent bij tot 6,2 euro. Voor het Seniorenbiljet geldt hetzelfde. De Go Pass met tien ritten zal voortaan 52 euro kosten in plaats van 51 euro. De Campuskaart voor studenten wordt 3,38 procent duurder.

De Diabolo-toeslag voor reizen van en naar de luchthaven van Zaventem wijzigt niet. Hij bedraagt sinds de indexering van begin januari 5,20 euro. De oppositiepartij PVDA is niet te spreken over de prijsstijgingen bij de NMBS. Volgens de partij stijgen de tarieven sneller dan de lonen in ons land.

Ook wie met De Lijn reist ontsnapt niet aan een aantal prijsverhogingen. De prijs van de abonnementen zoals de Buzzypas en de Omnipas gaat met een of enkele euro's omhoog. Het sms-ticket gaat van 1,80 euro naar 2 euro, maar het m-ticket blijft op 1,80 euro. Dat ticket is verkrijgbaar via enkele apps. Een klassieke tienrittenkaart zal 15 in plaats van 14 euro kosten. Een enkel biljet tot slot blijft 3 euro kosten. De prijs van een enkel biljet en de dag- en meerdagenpas blijft ongewijzigd.

Pintjes worden duurder

iStock
© iStock

Brouwerij Haacht maakt zijn pilsbier duurder met 0,018 euro per glas, 0,58 euro per bak en 3,79 euro per vat en Alken-Maes met 0,0136 euro per pintje. Marktleider AB InBev maakte enkele dagen voor de aankondiging van Haacht en Alken-Maes al bekend dat een bak 0,37 euro en een pintje gemiddeld 0,014 euro duurder wordt.

Alle bieren van Haacht worden gemiddeld 3 procent duurder. Voor de horeca gaat de prijsstijging op 27 februari in, voor de distributie in april.

Bij Alken-Maes gaan de prijsverhogingen in de horeca wel al op 1 februari in. De brouwer merkt nog op dat niet alle producten uit hun gamma opslaan. AB InBev voerde de prijsstijging door om "langetermijninvesteringen in de Belgische markt te financieren".

Sparen brengt minder op

Wie een spaarrekening op zijn naam heeft staan bij Deutsche Bank moet voortaan met minder rente tevreden zijn. De bank heeft deze week aangekondigd dat het de spaaropbrengsten op de spaarrekening DB Plus Boekje verlaagt naar het wettelijke minimum in ons land: 0,11 procent. Voorheen kregen de spaarders nog 0,10 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie.

Ook wie het spaarabonnement DB Saving Plan heeft ziet zijn spaaropbrengsten dalen. De basisrente zakt van 1,00 naar 0,90 procent. De getrouwheidspremie wordt van 0,50 op 0,30 procent gebracht. Deutsche Bank verlaagt eveneens de tarieven van DB Intensive Plus, DB E-Fidelity en DB E-Saving Account.

Ook Belfius zet het mes in de spaaropbrengsten van een spaarabonnement. De bank in overheidshanden verlaagt de getrouwheidspremie op de Spaarrekening+ van 0,75 naar 0,50 procent. De basisrente blijft 0,01 procent, het wettelijke minimum in ons land. Bij zowel Belfius als Deutsche Bank kunnen de spaarders tot maximaal 500 euro per maand sparen.

Bankieren wordt duurder bij BNP Paribas Fortis

De marktleider BNP Paribas Fortis maakt bankieren dan weer duurder. De bank verhoogt de maandelijkse bijdragen voor het Comfort Pack van 2,6 naar 3 euro. De Premium Pack wordt 50 cent duurder (6,25 euro) en de klassieke zichtrekening 25 cent (1,25 euro). Spaarders kunnen een deel van die kosten terugverdienen door een aantal doelstellingen te halen.

Voorts wordt geld afhalen met je kredietkaart in het buitenland duurder. BNP Paribas Fortis trekt het prijskaartje op met 1 euro. Voortaan kost zo'n opname 5 euro per keer, vermeerderd met 1 procent van het opgenomen bedrag (1,6 procent voor vreemde valuta).

Lage-emissiezone van kracht in Antwerpen

In het centrum van de stad Antwerpen en op Linkeroever geldt vanaf 1 februari een lage-emissiezone (LEZ). Dat houdt in dat de meest vervuilende voertuigen geweerd zullen worden "om de lokale luchtkwaliteit en zo ook de gezondheid van inwoners en bezoekers te verbeteren", zo is te lezen op de site van de stad. Met de meest vervuilende voertuigen worden vooral oudere dieselvoertuigen bedoeld.

De LEZ omvat, op de rechteroever, het gebied tussen de Ring en de Schelde en op de linkeroever het gebied tussen de Schelde, de E17, Park and Ride Linkeroever en het Sint-Annabos. Ook de Singel maakt deel uit van de zone waar de meest vervuilende voertuigen niet langer welkom zijn. De Ring en de E17 niet, aangezien de stad geen bevoegdheid heeft op snelwegen. Er staan vooraankondigingsborden van de LEZ aan elk van de 58 kruispunten voor je de zone binnenrijdt.

Of een voertuig de LEZ nog mag inrijden, hangt af van de euronorm, een Europese milieustandaard: hoe hoger, hoe milieuvriendelijker. Op het inschrijvingsbewijs is de euronorm terug te vinden onder "milieuklasse". Dieselvoertuigen moeten minstens 4-norm halen - 3 norm kan ook, maar enkel met roetfilter. Benzine- of aardgasvoertuigen moeten minstens aan de euro 1-norm voldoen. Tot 2020 zullen enkel deze voertuigen vrij en zonder kosten in de lage-emissiezone kunnen rijden. In 2020 en 2025 worden.

Antwerpen
© Antwerpen

Voor voertuigen die niet aan die milieuvoorwaarden voldoen, zijn er een aantal uitzonderingen mogelijk. Zo zijn er vrijstellingen, onder meer voor personen met een handicap, en kunnen voertuigen met euronorm 3 tegen betaling de stad binnen. Als het voertuig ouder dan 40 jaar is, kan het tegen verlaagd tarief de stad binnenrijden. Wie toch de stad binnenrijdt met een voertuig dat niet voldoet, kan een geldboete van 125 euro krijgen. In februari geldt nog een inloopperiode waarbij betrapte bestuurders enkel een waarschuwing in de bus krijgen. In 2018 stijgt de geldboete naar 150 euro bij de eerste overtreding, 250 bij de tweede binnen de twaalf maanden en 350 vanaf de derde. De LEZ geldt niet voor bromfietsen en moto's.

De handhaving van de LEZ zal gebeuren door middel van camera's met nummerplaatherkenning. De gelezen nummerplaten worden vergeleken met een lijst die gebaseerd is op gegevens van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) en waar alle Belgische wagens opstaan die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de LEZ. Onder meer voertuigen met een buitenlandse nummerplaat en wie in aanmerking komt voor een uitzondering, moet zich eenmalig registreren op lez.antwerpen.be of aan een van de stadsloketten.

Controleer hier of u met uw wagen in de lage-emissiezone mag rijden.

Telenet verhoogt tarieven

Telecomoperator Telenet stelt op 19 februari een aantal tarieven naar boven bij. De Whop- en Whoppa-bundels met internet, tv en bellen worden respectievelijk 1,34 en 1,55 euro duurder.

Ook de prijzen van de bundels voor zakenklanten (Fluo en Fluo Home) gaan omhoog, net als de tarieven van apart aangeboden internetproducten (met maximaal 1,29 procent), aldus Telenet.

De prijzen van andere producten blijven ongewijzigd, zoals die van het all-inaanbod WIGO en de entertainmentpakketten Play, Play More en Play Sports.

Gewestelijke Brusselse hoteltaks vervangt verschillende lokale belastingen

De verschillende gemeentelijke belastingen die in Brussel geheven worden, worden vervangen door een gewestelijke hoteltaks. Die bedraagt 4 euro per bezette kamer per nacht en 3 euro voor een kampeerplaats of logies bij bewoners. Dat laatste geldt voor initiatieven als Airbnb.

Minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld) beklemtoonde bij de goedkeuring van de maatregel dat dit een belangrijke eenvormigheid en transparantie van de Brusselse fiscaliteit voor de toeristische sector betekent. De hotelsector was al langer vragende partij voor een hervorming.

Na de aanslagen van maart vorig jaar had de Brusselse regering aan de gemeenten opgedragen om hun hoteltaks tot 1 februari op te schorten. De gemeenten werden hiervoor door het gewest gecompenseerd. Ook de inning van de belasting wordt vereenvoudigd doordat het gewest ook het aandeel van de gemeenten in de taks int en doorstort. In de gewestbelasting zijn ook de gemeentelijke opcentiemen inbegrepen.

Fiscaal voordeel crowdfunding

Wie een project financiert via een crowdfunding krijgt vanaf 1 februari een fiscaal voordeel. In 2015 werden er reeds twee fiscale voordelen in het leven geroepen, maar die konden niet worden toegepast omdat ze via erkende platformen moesten gebeuren. Daar komt nu verandering in.

Crowdfundingplatformen zijn vanaf 1 februari verplicht om een vergunning te verkrijgen bij de financiële toezichthouder FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). De nieuwe wetgeving houdt evenwel niet in dat alle crowdfundingplatformen morgen al over een vergunning zullen beschikken. Vanaf dan kan de FSMA de vergunningsdossier ontvangen, daarna moet de toezichthouders binnen de drie maanden een uitspraak doen over de aanvraag. Platformen die nu al actief zijn, kunnen hun werkzaamheden voorlopig voortzetten. Zij moeten de FSMA wel vóór 1 april op de hoogte brengen.

Om aan een vergunning te raken, moeten de platformen overigens wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo zullen de aandeelhouders en de leiding van het platform gescreend worden. De FSMA zal daarnaast ook nagaan of de verplichte verzekering voor burgerlijke aansprakelijk is afgesloten. De platformen worden ook verplicht om de beleggers voldoende te informeren over bijvoorbeeld de risico's.

De regels gelden enkel voor platformen waarbij het publiek in een onderneming belegt, via een lening of met het oog op een deling in de winst. Voor crowdfundingplatformen waar het publiek een gift doet of een tegenprestatie in natura (bijvoorbeeld een kunstwerk) wil ontvangen, gelden de regels niet.

Voor erkende crowdfundingplatformen gelden volgende fiscale voordelen: een taxshelter voor startende ondernemingen en een vrijstelling van roerende voorheffing op intresten van leningen.

Wie gebruikmaakt van het openbaar vervoer moet vanaf 1 februari dieper in zijn portefeuille tasten. Zowel De Lijn als de NMBS sleutelen aan de tarieven. Treinreizen worden gemiddeld 2,93 procent duurder. De prijs van de treinkaarten (trajectkaart, schooltreinkaart, halftijdse treinkaart, Railease) stijgt met 3,38 procent. Een standaardbiljet stijgt gemiddeld met 2,60 procent in prijs. De minimumprijs van zo'n biljet wordt 2,2 euro (+0,1 euro) in tweede klasse. Een Key Card, een biljet voor tien korte ritten, zal 22 euro kosten in plaats van 21 euro. De prijs van een Rail Pass, een tienrittenkaart voor alle afstanden binnen België, stijgt met 1 euro naar 77 euro. De prijs van een Go Pass 1, voor jongeren onder 26 jaar, was sinds 2013 niet meer gewijzigd. Daar komt nu 20 eurocent bij tot 6,2 euro. Voor het Seniorenbiljet geldt hetzelfde. De Go Pass met tien ritten zal voortaan 52 euro kosten in plaats van 51 euro. De Campuskaart voor studenten wordt 3,38 procent duurder. De Diabolo-toeslag voor reizen van en naar de luchthaven van Zaventem wijzigt niet. Hij bedraagt sinds de indexering van begin januari 5,20 euro. De oppositiepartij PVDA is niet te spreken over de prijsstijgingen bij de NMBS. Volgens de partij stijgen de tarieven sneller dan de lonen in ons land. Ook wie met De Lijn reist ontsnapt niet aan een aantal prijsverhogingen. De prijs van de abonnementen zoals de Buzzypas en de Omnipas gaat met een of enkele euro's omhoog. Het sms-ticket gaat van 1,80 euro naar 2 euro, maar het m-ticket blijft op 1,80 euro. Dat ticket is verkrijgbaar via enkele apps. Een klassieke tienrittenkaart zal 15 in plaats van 14 euro kosten. Een enkel biljet tot slot blijft 3 euro kosten. De prijs van een enkel biljet en de dag- en meerdagenpas blijft ongewijzigd. Brouwerij Haacht maakt zijn pilsbier duurder met 0,018 euro per glas, 0,58 euro per bak en 3,79 euro per vat en Alken-Maes met 0,0136 euro per pintje. Marktleider AB InBev maakte enkele dagen voor de aankondiging van Haacht en Alken-Maes al bekend dat een bak 0,37 euro en een pintje gemiddeld 0,014 euro duurder wordt. Alle bieren van Haacht worden gemiddeld 3 procent duurder. Voor de horeca gaat de prijsstijging op 27 februari in, voor de distributie in april. Bij Alken-Maes gaan de prijsverhogingen in de horeca wel al op 1 februari in. De brouwer merkt nog op dat niet alle producten uit hun gamma opslaan. AB InBev voerde de prijsstijging door om "langetermijninvesteringen in de Belgische markt te financieren". Wie een spaarrekening op zijn naam heeft staan bij Deutsche Bank moet voortaan met minder rente tevreden zijn. De bank heeft deze week aangekondigd dat het de spaaropbrengsten op de spaarrekening DB Plus Boekje verlaagt naar het wettelijke minimum in ons land: 0,11 procent. Voorheen kregen de spaarders nog 0,10 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie. Ook wie het spaarabonnement DB Saving Plan heeft ziet zijn spaaropbrengsten dalen. De basisrente zakt van 1,00 naar 0,90 procent. De getrouwheidspremie wordt van 0,50 op 0,30 procent gebracht. Deutsche Bank verlaagt eveneens de tarieven van DB Intensive Plus, DB E-Fidelity en DB E-Saving Account. Ook Belfius zet het mes in de spaaropbrengsten van een spaarabonnement. De bank in overheidshanden verlaagt de getrouwheidspremie op de Spaarrekening+ van 0,75 naar 0,50 procent. De basisrente blijft 0,01 procent, het wettelijke minimum in ons land. Bij zowel Belfius als Deutsche Bank kunnen de spaarders tot maximaal 500 euro per maand sparen. De marktleider BNP Paribas Fortis maakt bankieren dan weer duurder. De bank verhoogt de maandelijkse bijdragen voor het Comfort Pack van 2,6 naar 3 euro. De Premium Pack wordt 50 cent duurder (6,25 euro) en de klassieke zichtrekening 25 cent (1,25 euro). Spaarders kunnen een deel van die kosten terugverdienen door een aantal doelstellingen te halen. Voorts wordt geld afhalen met je kredietkaart in het buitenland duurder. BNP Paribas Fortis trekt het prijskaartje op met 1 euro. Voortaan kost zo'n opname 5 euro per keer, vermeerderd met 1 procent van het opgenomen bedrag (1,6 procent voor vreemde valuta). In het centrum van de stad Antwerpen en op Linkeroever geldt vanaf 1 februari een lage-emissiezone (LEZ). Dat houdt in dat de meest vervuilende voertuigen geweerd zullen worden "om de lokale luchtkwaliteit en zo ook de gezondheid van inwoners en bezoekers te verbeteren", zo is te lezen op de site van de stad. Met de meest vervuilende voertuigen worden vooral oudere dieselvoertuigen bedoeld. De LEZ omvat, op de rechteroever, het gebied tussen de Ring en de Schelde en op de linkeroever het gebied tussen de Schelde, de E17, Park and Ride Linkeroever en het Sint-Annabos. Ook de Singel maakt deel uit van de zone waar de meest vervuilende voertuigen niet langer welkom zijn. De Ring en de E17 niet, aangezien de stad geen bevoegdheid heeft op snelwegen. Er staan vooraankondigingsborden van de LEZ aan elk van de 58 kruispunten voor je de zone binnenrijdt. Of een voertuig de LEZ nog mag inrijden, hangt af van de euronorm, een Europese milieustandaard: hoe hoger, hoe milieuvriendelijker. Op het inschrijvingsbewijs is de euronorm terug te vinden onder "milieuklasse". Dieselvoertuigen moeten minstens 4-norm halen - 3 norm kan ook, maar enkel met roetfilter. Benzine- of aardgasvoertuigen moeten minstens aan de euro 1-norm voldoen. Tot 2020 zullen enkel deze voertuigen vrij en zonder kosten in de lage-emissiezone kunnen rijden. In 2020 en 2025 worden. Voor voertuigen die niet aan die milieuvoorwaarden voldoen, zijn er een aantal uitzonderingen mogelijk. Zo zijn er vrijstellingen, onder meer voor personen met een handicap, en kunnen voertuigen met euronorm 3 tegen betaling de stad binnen. Als het voertuig ouder dan 40 jaar is, kan het tegen verlaagd tarief de stad binnenrijden. Wie toch de stad binnenrijdt met een voertuig dat niet voldoet, kan een geldboete van 125 euro krijgen. In februari geldt nog een inloopperiode waarbij betrapte bestuurders enkel een waarschuwing in de bus krijgen. In 2018 stijgt de geldboete naar 150 euro bij de eerste overtreding, 250 bij de tweede binnen de twaalf maanden en 350 vanaf de derde. De LEZ geldt niet voor bromfietsen en moto's. De handhaving van de LEZ zal gebeuren door middel van camera's met nummerplaatherkenning. De gelezen nummerplaten worden vergeleken met een lijst die gebaseerd is op gegevens van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) en waar alle Belgische wagens opstaan die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de LEZ. Onder meer voertuigen met een buitenlandse nummerplaat en wie in aanmerking komt voor een uitzondering, moet zich eenmalig registreren op lez.antwerpen.be of aan een van de stadsloketten.Controleer hier of u met uw wagen in de lage-emissiezone mag rijden. Telecomoperator Telenet stelt op 19 februari een aantal tarieven naar boven bij. De Whop- en Whoppa-bundels met internet, tv en bellen worden respectievelijk 1,34 en 1,55 euro duurder. Ook de prijzen van de bundels voor zakenklanten (Fluo en Fluo Home) gaan omhoog, net als de tarieven van apart aangeboden internetproducten (met maximaal 1,29 procent), aldus Telenet.De prijzen van andere producten blijven ongewijzigd, zoals die van het all-inaanbod WIGO en de entertainmentpakketten Play, Play More en Play Sports. De verschillende gemeentelijke belastingen die in Brussel geheven worden, worden vervangen door een gewestelijke hoteltaks. Die bedraagt 4 euro per bezette kamer per nacht en 3 euro voor een kampeerplaats of logies bij bewoners. Dat laatste geldt voor initiatieven als Airbnb. Minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld) beklemtoonde bij de goedkeuring van de maatregel dat dit een belangrijke eenvormigheid en transparantie van de Brusselse fiscaliteit voor de toeristische sector betekent. De hotelsector was al langer vragende partij voor een hervorming. Na de aanslagen van maart vorig jaar had de Brusselse regering aan de gemeenten opgedragen om hun hoteltaks tot 1 februari op te schorten. De gemeenten werden hiervoor door het gewest gecompenseerd. Ook de inning van de belasting wordt vereenvoudigd doordat het gewest ook het aandeel van de gemeenten in de taks int en doorstort. In de gewestbelasting zijn ook de gemeentelijke opcentiemen inbegrepen.Wie een project financiert via een crowdfunding krijgt vanaf 1 februari een fiscaal voordeel. In 2015 werden er reeds twee fiscale voordelen in het leven geroepen, maar die konden niet worden toegepast omdat ze via erkende platformen moesten gebeuren. Daar komt nu verandering in. Crowdfundingplatformen zijn vanaf 1 februari verplicht om een vergunning te verkrijgen bij de financiële toezichthouder FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). De nieuwe wetgeving houdt evenwel niet in dat alle crowdfundingplatformen morgen al over een vergunning zullen beschikken. Vanaf dan kan de FSMA de vergunningsdossier ontvangen, daarna moet de toezichthouders binnen de drie maanden een uitspraak doen over de aanvraag. Platformen die nu al actief zijn, kunnen hun werkzaamheden voorlopig voortzetten. Zij moeten de FSMA wel vóór 1 april op de hoogte brengen. Om aan een vergunning te raken, moeten de platformen overigens wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo zullen de aandeelhouders en de leiding van het platform gescreend worden. De FSMA zal daarnaast ook nagaan of de verplichte verzekering voor burgerlijke aansprakelijk is afgesloten. De platformen worden ook verplicht om de beleggers voldoende te informeren over bijvoorbeeld de risico's. De regels gelden enkel voor platformen waarbij het publiek in een onderneming belegt, via een lening of met het oog op een deling in de winst. Voor crowdfundingplatformen waar het publiek een gift doet of een tegenprestatie in natura (bijvoorbeeld een kunstwerk) wil ontvangen, gelden de regels niet.Voor erkende crowdfundingplatformen gelden volgende fiscale voordelen: een taxshelter voor startende ondernemingen en een vrijstelling van roerende voorheffing op intresten van leningen.