Nationaliteit

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage moet je Belg zijn op 31 december van het jaar dat je wilt schoollopen.

Inwoners van de Europese Unie moeten vijf jaar onafgebroken in België vertoeven als ze een studietoelage willen aanvragen.

Inwoners van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte moeten in de twee jaar voor 31 december van het studiejaar minstens twaalf maanden in België gewerkt hebben met een arbeidsovereenkomst van minstens 32 uren per maand. Zelfstandigen moeten in de twee jaar voor 31 december ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Opleiding

Je moet je inschrijven voor een erkende opleiding. Alle universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap, de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel zijn erkende onderwijsinstellingen. Bij twijfel kan je het hogeronderwijsregister raadplegen.

Je diplomacontract moet minsten 27 studiepunten bevatten. In het jaar dat je je diploma haalt, mag het aantal studiepunten lager liggen.

Je kan een studiebeurs krijgen voor maximaal twee bachelorsdiploma's, een masterdiploma, een voorbereidingsprogramma, een schakelprogramma en een specifieke lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit.

Inkomen

De staat berekent aan de hand van een puntensysteem of je recht hebt op een studietoelage. Het systeem houdt rekening met de personenlast in je leefeenheid. Gebaseerd op het aantal punten wordt een maximum- en minimuminkomstengrens opgesteld.

Het gezinsinkomen wordt berekend aan de hand van het laatste aanslagbiljet.

Een voorbeeld: een gezin dat een kind ten laste heeft dat geen zelfstandige student is, krijgt twee punten: een punt omdat het een kind ten laatste heeft en een tweede punt omdat het geen zelfstandige student is. Het gezinsinkomen mag vallen tussen 16.131,86 euro en 31.484,33 euro.

Studenten die niet meer thuis wonen

Je wordt erkend als getrouwd of samenwonend wanneer het gezamenlijk inkomen overeenstemt met een jaarinkomen van minimum 6.538,91 euro. Als werknemer moet je een belastbaar inkomen van minsten 8.451,87 euro hebben.

Indien je met je partner bij een voogd woont, moet je een netto belastbaar inkomen van 3110 euro voorleggen.

Als je een financieel onafhankelijke student bent, gelden dezelfde voorwaarden.

Dit academiejaar kan je geen studiebeurs meer krijgen. Een aanvraag voor volgend academiejaar moet je voor 1 juni 2015 indienen.

Als je meer wilt weten over studietoelagen, bezoek onderwijs.vlaanderen.be

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage moet je Belg zijn op 31 december van het jaar dat je wilt schoollopen. Inwoners van de Europese Unie moeten vijf jaar onafgebroken in België vertoeven als ze een studietoelage willen aanvragen. Inwoners van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte moeten in de twee jaar voor 31 december van het studiejaar minstens twaalf maanden in België gewerkt hebben met een arbeidsovereenkomst van minstens 32 uren per maand. Zelfstandigen moeten in de twee jaar voor 31 december ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Je moet je inschrijven voor een erkende opleiding. Alle universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap, de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel zijn erkende onderwijsinstellingen. Bij twijfel kan je het hogeronderwijsregister raadplegen. Je diplomacontract moet minsten 27 studiepunten bevatten. In het jaar dat je je diploma haalt, mag het aantal studiepunten lager liggen. Je kan een studiebeurs krijgen voor maximaal twee bachelorsdiploma's, een masterdiploma, een voorbereidingsprogramma, een schakelprogramma en een specifieke lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit. De staat berekent aan de hand van een puntensysteem of je recht hebt op een studietoelage. Het systeem houdt rekening met de personenlast in je leefeenheid. Gebaseerd op het aantal punten wordt een maximum- en minimuminkomstengrens opgesteld. Het gezinsinkomen wordt berekend aan de hand van het laatste aanslagbiljet. Een voorbeeld: een gezin dat een kind ten laste heeft dat geen zelfstandige student is, krijgt twee punten: een punt omdat het een kind ten laatste heeft en een tweede punt omdat het geen zelfstandige student is. Het gezinsinkomen mag vallen tussen 16.131,86 euro en 31.484,33 euro. Je wordt erkend als getrouwd of samenwonend wanneer het gezamenlijk inkomen overeenstemt met een jaarinkomen van minimum 6.538,91 euro. Als werknemer moet je een belastbaar inkomen van minsten 8.451,87 euro hebben.Indien je met je partner bij een voogd woont, moet je een netto belastbaar inkomen van 3110 euro voorleggen. Als je een financieel onafhankelijke student bent, gelden dezelfde voorwaarden. Dit academiejaar kan je geen studiebeurs meer krijgen. Een aanvraag voor volgend academiejaar moet je voor 1 juni 2015 indienen. Als je meer wilt weten over studietoelagen, bezoek onderwijs.vlaanderen.be