Als je een testament opmaakt, is het uiteraard de bedoeling dat je erfgenamen je laatste wil zonder discussie uitvoeren. Maar stel dat je verwacht dat één van de kinderen moeilijk zal doen over je testament. In de praktijk komt dit bijvoorbeeld vaak voor bij nieuwe samengestelde gezinnen waar de kinderen uit het eerste huwelijk de nieuwe partner zo weinig mogelijk gunnen.

Kan je in je testament zetten dat als een van de erfgenamen (je kinderen) zich verzet tegen een of andere bepaling in je testament, zijn aandeel in je nalatenschap verminderd wordt tot het reservatair deel (zeg maar het minimum).

Kan zo'n straffend testament?

Bepaling voor 'stoute' erfgenamen

Het is mogelijk om in je testament te zetten dat als één van je kinderen zich verzet tegen een bepaling in je testament ten voordele van bijvoorbeeld je langstlevende partner, zijn aandeel in je nalatenschap verminderd wordt tot het wettelijke minimum (de zogenaamde wettelijke reserve).

Wel zouden we aanraden om een dergelijke bepaling positief te verwoorden en dus niet als een echte 'straf' te omschrijven. Volgens bepaalde juristen kan er in dat geval misschien een probleem zijn, omdat enkel de wetgever bevoegd is om 'straffen' op te leggen.

Bepaal daarom voor alle zekerheid bijvoorbeeld: "Ik laat het vruchtgebruik van mijn nalatenschap na aan mijn partner X. Mochten mijn erfgenamen zich daartegen verzetten, dan laat ik het vrij beschikbaar deel van mijn nalatenschap na aan mijn partner X, zodat zij over de nodige financiële middelen beschikt". (JA)

Als je een testament opmaakt, is het uiteraard de bedoeling dat je erfgenamen je laatste wil zonder discussie uitvoeren. Maar stel dat je verwacht dat één van de kinderen moeilijk zal doen over je testament. In de praktijk komt dit bijvoorbeeld vaak voor bij nieuwe samengestelde gezinnen waar de kinderen uit het eerste huwelijk de nieuwe partner zo weinig mogelijk gunnen. Kan zo'n straffend testament?Het is mogelijk om in je testament te zetten dat als één van je kinderen zich verzet tegen een bepaling in je testament ten voordele van bijvoorbeeld je langstlevende partner, zijn aandeel in je nalatenschap verminderd wordt tot het wettelijke minimum (de zogenaamde wettelijke reserve). Wel zouden we aanraden om een dergelijke bepaling positief te verwoorden en dus niet als een echte 'straf' te omschrijven. Volgens bepaalde juristen kan er in dat geval misschien een probleem zijn, omdat enkel de wetgever bevoegd is om 'straffen' op te leggen. Bepaal daarom voor alle zekerheid bijvoorbeeld: "Ik laat het vruchtgebruik van mijn nalatenschap na aan mijn partner X. Mochten mijn erfgenamen zich daartegen verzetten, dan laat ik het vrij beschikbaar deel van mijn nalatenschap na aan mijn partner X, zodat zij over de nodige financiële middelen beschikt". (JA)