Als je wagen beschadigd raakt in een volautomatische carwash, is de uitbater daarvoor meestal verantwoordelijk. Zorg ervoor dat je over de nodige bewijzen beschikt.

Wie is aansprakelijk?

De uitbater van een carwash heeft een 'resultaatsverbintenis'. Je mag er op rekenen dat je wagen door het gebruik van de carwash niet beschadigd raakt. Gebeurt dat toch, dan is de uitbater aansprakelijk voor je schade, tenzij hij kan bewijzen dat je zelfs iets fout deed. Dit is bijvoorbeeld het geval als hij kan aantonen dat je gas gaf op de band. De uitbater is wellicht verzekerd voor deze schade.

Zorg voor bewijzen

Bij een discussie moet je kunnen aantonen dat de schade werd veroorzaakt door de installatie. Rij dan ook niet naar huis als er zich een schadegeval voordoet, maar zorg er voor dat de nodige vaststellingen van de schade dadelijk en ter plaatse gebeuren. Roep de uitbater erbij en stel samen een document op waarin de feiten en de schade bevestigd wordt. Roep er desnoods de politie of een gerechtsdeurwaarder bij. Neem foto's met je GSM of smartphone en vraag getuigen een verklaring op papier te zetten.

Een bordje met een aansprakelijkheidsbeperking

Als er aan de carwash een bordje hangt waarin de uitbater zijn aansprakelijkheid beperkt, moet je je daardoor niet noodzakelijk laten afschrikken. Je kan soms argumenteren dat je deze clausules niet aanvaardde minstens dat ze niet geldig zijn. Bij een discussie heeft de rechtbank het laatste woord.

Als je wagen beschadigd raakt in een volautomatische carwash, is de uitbater daarvoor meestal verantwoordelijk. Zorg ervoor dat je over de nodige bewijzen beschikt.De uitbater van een carwash heeft een 'resultaatsverbintenis'. Je mag er op rekenen dat je wagen door het gebruik van de carwash niet beschadigd raakt. Gebeurt dat toch, dan is de uitbater aansprakelijk voor je schade, tenzij hij kan bewijzen dat je zelfs iets fout deed. Dit is bijvoorbeeld het geval als hij kan aantonen dat je gas gaf op de band. De uitbater is wellicht verzekerd voor deze schade.Bij een discussie moet je kunnen aantonen dat de schade werd veroorzaakt door de installatie. Rij dan ook niet naar huis als er zich een schadegeval voordoet, maar zorg er voor dat de nodige vaststellingen van de schade dadelijk en ter plaatse gebeuren. Roep de uitbater erbij en stel samen een document op waarin de feiten en de schade bevestigd wordt. Roep er desnoods de politie of een gerechtsdeurwaarder bij. Neem foto's met je GSM of smartphone en vraag getuigen een verklaring op papier te zetten. Als er aan de carwash een bordje hangt waarin de uitbater zijn aansprakelijkheid beperkt, moet je je daardoor niet noodzakelijk laten afschrikken. Je kan soms argumenteren dat je deze clausules niet aanvaardde minstens dat ze niet geldig zijn. Bij een discussie heeft de rechtbank het laatste woord.