Een heel eenvoudige oplossing in de praktijk bestaat erin dat je vooraf met je dochter bespreekt welke factuur of welke facturen je zal betalen in verband met haar verbouwing of investering. Je doet dit best met facturen die fiscaal niet (meer) in mindering worden gebracht, aangezien jij de facturen betaalt en niet je dochter.

Werkwijze

De techniek komt er op neer dat het kind het geld zelf nooit rechtstreeks in handen krijgt. Zo ben je er 100% zeker van dat het geld juist besteed wordt en niet (voor een stuk) gebruikt wordt voor andere zaken, zoals reizen, de aankoop van een dure wagen,...

Als je een dergelijke factuur betaalt, wordt dit juridisch beschouwd als een 'onrechtstreekse schenking', zoals bijvoorbeeld de bankgift (dus ook zonder schenkingsrechten). De schenker moet ook hier nog drie jaar in leven blijven om successierechten te vermijden.

Maak een bewijsdocument op

Het is zeker aan te raden om een dergelijke factuurgift op papier te zetten. Als je een factuur betaalt voor je dochter, is het namelijk ook mogelijk dat je dit geld bij wijze van lening voorschiet.

Om misverstanden te vermijden, is het dus zeker aangewezen om duidelijk te maken dat het hier om een echte schenking gaat. Vandaar dat je het best na het betalen van de factuur een bewijsdocument (een pacte adjoint) opmaakt waarin je verklaart dat er een onrechtstreekse schenking uitgevoerd werd en door de begiftigde in dank aanvaard werd door het betalen van factuur nr. X door overschrijving van rekening A naar rekening B. (JS)

Dit is een model van een factuurgift.

Een heel eenvoudige oplossing in de praktijk bestaat erin dat je vooraf met je dochter bespreekt welke factuur of welke facturen je zal betalen in verband met haar verbouwing of investering. Je doet dit best met facturen die fiscaal niet (meer) in mindering worden gebracht, aangezien jij de facturen betaalt en niet je dochter. Als je een dergelijke factuur betaalt, wordt dit juridisch beschouwd als een 'onrechtstreekse schenking', zoals bijvoorbeeld de bankgift (dus ook zonder schenkingsrechten). De schenker moet ook hier nog drie jaar in leven blijven om successierechten te vermijden. Het is zeker aan te raden om een dergelijke factuurgift op papier te zetten. Als je een factuur betaalt voor je dochter, is het namelijk ook mogelijk dat je dit geld bij wijze van lening voorschiet. Om misverstanden te vermijden, is het dus zeker aangewezen om duidelijk te maken dat het hier om een echte schenking gaat. Vandaar dat je het best na het betalen van de factuur een bewijsdocument (een pacte adjoint) opmaakt waarin je verklaart dat er een onrechtstreekse schenking uitgevoerd werd en door de begiftigde in dank aanvaard werd door het betalen van factuur nr. X door overschrijving van rekening A naar rekening B. (JS)