De indexsprong wordt uitgesteld omdat het duidelijk was dat ze die datum niet zou halen, wil de meerderheid problemen met retroactiviteit voorkomen. Bovendien is er begin april geen risico op een overschrijding van de index in twee sectoren, zoals eerst werd gevreesd.

De commissie Sociale Zaken heeft woensdag in de vooravond de bespreking in tweede lezing aangevat van het wetsontwerp dat de invoering van de indexsprong regelt. De regering wilde snel gaan, omdat in april de lonen voor 200.000 werknemers, met name in de distributie- en textielsector, met 2 procent zouden kunnen stijgen.

Het is intussen duidelijk dat de inwerkingtreding op 29 maart niet zal worden gehaald. De oppositie, die brandhout maakte van de maatregel, kan immers na de stemming in de plenaire Kamer ook daar nog een tweede lezing vragen, net als een advies van de Raad van State. Met alle termijnen die daarbij komen kijken, was die deadline dus niet haalbaar.

Dan stelt zich de vraag naar de retroactiviteit van de maatregel en de eventuele consequenties die daaruit kunnen voortvloeien. De inwerkingtreding uitstellen tot aan de publicatie in het Staatsblad, moet procedures vermijden en de rechtszekerheid verzekeren, legde Stefaan Vercamer (CD&V) uit. Een ander amendement schuift de basis van de berekening telkens met een maand op.

'Geen hoogdringendheid'

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) voegde er nog aan toe dinsdag bericht te hebben gekregen van de voorzitter van de Indexcommissie dat in de sectoren textiel en distributie in april geen risico is op een indexering.

Niettemin houdt de meerderheid de urgentie van de behandeling aan, wat verontwaardigde reacties bij de oppositie losweekte. PS, sp.a, cdH, Ecolo-Groen en PVDA+ vonden dat er van hoogdringendheid geen sprake meer kan zijn en drongen er op aan adviezen te vragen van onder andere de Nationale Arbeidsraad. Servais Verherstraeten (CD&V) stelde daarentegen dat de argumenten voor de hoogdringendheid valabel blijven. "Anders gaan we de volgende maand misschien ook niet halen", meende ook Egbert Lachaert (Open Vld).

"De regering kan voor elk wetsontwerp de urgentie inroepen en de rechten van het parlement indijken", laakte Laurette Onkelinx (PS). "Dit is zeer erg." Volgens Kristof Calvo (Groen) gaat het om een principiële kwestie over de werking van het parlement. "U knapt met veel plezier het vuile werk van de N-VA op", zei Calvo richting de CD&V-fractie.

Karin Temmerman (sp.a) schermde nog met een wettelijke verplichting om een advies te vragen van de Commissie van de Overheidsbedrijven over elke voorontwerp of ontwerp-kb dat betrekking heeft op het statuut van het personeel of het syndicaal statuut in één of meer overheidsbedrijven. (Belga/NS)

De indexsprong wordt uitgesteld omdat het duidelijk was dat ze die datum niet zou halen, wil de meerderheid problemen met retroactiviteit voorkomen. Bovendien is er begin april geen risico op een overschrijding van de index in twee sectoren, zoals eerst werd gevreesd. De commissie Sociale Zaken heeft woensdag in de vooravond de bespreking in tweede lezing aangevat van het wetsontwerp dat de invoering van de indexsprong regelt. De regering wilde snel gaan, omdat in april de lonen voor 200.000 werknemers, met name in de distributie- en textielsector, met 2 procent zouden kunnen stijgen. Het is intussen duidelijk dat de inwerkingtreding op 29 maart niet zal worden gehaald. De oppositie, die brandhout maakte van de maatregel, kan immers na de stemming in de plenaire Kamer ook daar nog een tweede lezing vragen, net als een advies van de Raad van State. Met alle termijnen die daarbij komen kijken, was die deadline dus niet haalbaar.Dan stelt zich de vraag naar de retroactiviteit van de maatregel en de eventuele consequenties die daaruit kunnen voortvloeien. De inwerkingtreding uitstellen tot aan de publicatie in het Staatsblad, moet procedures vermijden en de rechtszekerheid verzekeren, legde Stefaan Vercamer (CD&V) uit. Een ander amendement schuift de basis van de berekening telkens met een maand op. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) voegde er nog aan toe dinsdag bericht te hebben gekregen van de voorzitter van de Indexcommissie dat in de sectoren textiel en distributie in april geen risico is op een indexering.Niettemin houdt de meerderheid de urgentie van de behandeling aan, wat verontwaardigde reacties bij de oppositie losweekte. PS, sp.a, cdH, Ecolo-Groen en PVDA+ vonden dat er van hoogdringendheid geen sprake meer kan zijn en drongen er op aan adviezen te vragen van onder andere de Nationale Arbeidsraad. Servais Verherstraeten (CD&V) stelde daarentegen dat de argumenten voor de hoogdringendheid valabel blijven. "Anders gaan we de volgende maand misschien ook niet halen", meende ook Egbert Lachaert (Open Vld)."De regering kan voor elk wetsontwerp de urgentie inroepen en de rechten van het parlement indijken", laakte Laurette Onkelinx (PS). "Dit is zeer erg." Volgens Kristof Calvo (Groen) gaat het om een principiële kwestie over de werking van het parlement. "U knapt met veel plezier het vuile werk van de N-VA op", zei Calvo richting de CD&V-fractie.Karin Temmerman (sp.a) schermde nog met een wettelijke verplichting om een advies te vragen van de Commissie van de Overheidsbedrijven over elke voorontwerp of ontwerp-kb dat betrekking heeft op het statuut van het personeel of het syndicaal statuut in één of meer overheidsbedrijven. (Belga/NS)