Er is geen specifieke wetgeving die een regeling treft over wat de sancties zijn als je niet opdaagt op een afspraak bij een dokter, tandarts of een andere dienstverlener. Toch betekent dit niet dat zulke afspraken volledig vrijblijvend zijn en dat je weg kan blijven van een dergelijke afspraak zonder enig gevolg.

Goed fatsoen

Vooreerst is het natuurlijk een beginsel van goed fatsoen om naar afspraken te gaan die je maakt en die anders alleszins tijdig af te bellen zodat de dienstverlener in kwestie op het afgesproken uur een andere patiënt of klant kan ontvangen.

Juridische gevolgen

Daarnaast kan het niet opdagen op een afspraak ook juridische gevolgen hebben. Door niet op te dagen op een afspraak bega je namelijk een fout. Je moet de schade die je door die fout veroorzaakt vergoeden.

Dit principe geldt ook als er bij de tandarts, geneesheer,... geen voorwaarden werden uitgehangen waarin wordt aangegeven wat de sancties zijn als je wegblijft op een afspraak.

Natuurlijk moet de dienstverlener, als je uiteindelijk op een afspraak wegblijft, nog bewijzen dat je effectief een afspraak maakte. In de praktijk is dit niet altijd zo eenvoudig.

Annuleren kan

Er kunnen altijd redenen zijn om een afspraak uiteindelijk te moeten annuleren. Denk bijvoorbeeld maar aan het geval dat je een belangrijke professionele verplichting hebt op dat moment.

Wil je een afspraak annuleren, dan moet je dat in principe 'tijdig' doen zodat de dienstverlener nog een andere afspraak kan inboeken op het 'verloren gegane' uur. Annuleer van zodra je weet dat de afspraak niet kan doorgaan. Een goede richtlijn hiervoor is dat je uiterlijk 24 uur voor de afspraak deze ten laatste annuleert.

Hoeveel kan je het kosten?

Om een effectieve schadevergoeding te krijgen, zal de dienstverlener naar de rechtbank moeten gaan. In de meeste gevallen zal het gaan om een eenmalige afspraak die niet wordt nagekomen.

De schade die de dienstverlener lijdt omdat je niet opdaagt, zal in zulk geval dan ook heel wat lager liggen dan bij een uitvoerige behandeling gespreid over meerdere dagen.

Tegen een uurtarief van bijvoorbeeld 100 euro, zou de schade bij een afspraak van een half uur die niet doorgaat hooguit zowat 50 euro kunnen bedragen. Voor zulke lage vergoeding zullen de meeste dienstverleners geen procedure starten. Dit zou hen meer kosten (aan procedurekosten), dan het hen zou kunnen opbrengen.

Wat wel zou kunnen gebeuren is dat de dienstverlener weigert je naar de toekomst nog verder onder zijn patiënten of klanten te rekenen zolang je de voorgaande afspraak niet betaalt. (JS)

Meer weten over hoeveel een tandarts kost? Klik hier.

Er is geen specifieke wetgeving die een regeling treft over wat de sancties zijn als je niet opdaagt op een afspraak bij een dokter, tandarts of een andere dienstverlener. Toch betekent dit niet dat zulke afspraken volledig vrijblijvend zijn en dat je weg kan blijven van een dergelijke afspraak zonder enig gevolg. Vooreerst is het natuurlijk een beginsel van goed fatsoen om naar afspraken te gaan die je maakt en die anders alleszins tijdig af te bellen zodat de dienstverlener in kwestie op het afgesproken uur een andere patiënt of klant kan ontvangen. Daarnaast kan het niet opdagen op een afspraak ook juridische gevolgen hebben. Door niet op te dagen op een afspraak bega je namelijk een fout. Je moet de schade die je door die fout veroorzaakt vergoeden. Natuurlijk moet de dienstverlener, als je uiteindelijk op een afspraak wegblijft, nog bewijzen dat je effectief een afspraak maakte. In de praktijk is dit niet altijd zo eenvoudig.Er kunnen altijd redenen zijn om een afspraak uiteindelijk te moeten annuleren. Denk bijvoorbeeld maar aan het geval dat je een belangrijke professionele verplichting hebt op dat moment. Wil je een afspraak annuleren, dan moet je dat in principe 'tijdig' doen zodat de dienstverlener nog een andere afspraak kan inboeken op het 'verloren gegane' uur. Annuleer van zodra je weet dat de afspraak niet kan doorgaan. Een goede richtlijn hiervoor is dat je uiterlijk 24 uur voor de afspraak deze ten laatste annuleert.De schade die de dienstverlener lijdt omdat je niet opdaagt, zal in zulk geval dan ook heel wat lager liggen dan bij een uitvoerige behandeling gespreid over meerdere dagen. Tegen een uurtarief van bijvoorbeeld 100 euro, zou de schade bij een afspraak van een half uur die niet doorgaat hooguit zowat 50 euro kunnen bedragen. Voor zulke lage vergoeding zullen de meeste dienstverleners geen procedure starten. Dit zou hen meer kosten (aan procedurekosten), dan het hen zou kunnen opbrengen.Wat wel zou kunnen gebeuren is dat de dienstverlener weigert je naar de toekomst nog verder onder zijn patiënten of klanten te rekenen zolang je de voorgaande afspraak niet betaalt. (JS)