Een werkgever is niet verplicht om aan zijn personeel een eindejaarspremie te geven op het einde van het jaar. Het recht op een eindejaarspremie wordt bepaald door de geldende regeling in het paritair comité waartoe je werkgever behoort. Het kan ook bepaald worden door een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op bedrijfsvlak, je eigen arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement van toepassing in het bedrijf waar je werkt. In die gevallen is je werkgever wel verplicht je een dertiende maand te betalen.
...