Bij carpooling delen minstens twee personen regelmatig eenzelfde auto om naar en van het werk te rijden. Ofwel zijn ze om beurten bestuurder en passagier, ofwel betaalt de passagier een vergoeding aan de chauffeur. Carpoolen kan op eigen initiatief, maar het kan ook in het kader van een overeenkomst die met de werkgever afgesloten wordt.

Ontvang je van je werkgever een woon-werkvergoeding en maak je geen gebruik van het openbaar vervoer, dan is dat bedrag voor maximaal 380 euro fiscaal vrijgesteld. Voor carpoolers wordt de limiet van die vrijstelling verhoogd tot de prijs van een treinabonnement eerste klas voor dezelfde afstand.

In de praktijk is de woon-werkvergoeding zelden hoger dan de prijs van een eersteklasabonnement, waardoor je doorgaans dus geen belastingen betaalt op het volledige bedrag. Dat geldt zowel voor de chauffeur als voor de meerijdende passagier, op voorwaarde dat ze hun werkelijke kosten niet bewijzen en dus kiezen voor de forfaitaire aftrek.

Zelf kosten bewijzen

Je behoudt echter het recht om je werkelijke kosten te bewijzen, ten bedrage van 0,15 euro per kilometer van het woon-werktraject. Voor de passagier geldt een maximum van 100 kilometer per enkele reis. Hij mag als alternatief ook de vergoeding die hij betaalt aan de chauffeur aftrekken als beroepskost, beperkt tot 75 procent. Die vergoeding is voor de bestuurder overigens belastingvrij.

Let wel, bij de fiscale aftrek van je werkelijke beroepskosten is de woon-werkvergoeding niet meer fiscaal vrijgesteld.

Om recht te hebben op het belastingvoordeel, hoeven de personen die samen carpoolen niet noodzakelijk in hetzelfde bedrijf te werken. Je carpoolpartner kan ook gewoon je echtgenoot of partner zijn. Als deze vorm van spontane carpooling door de werkgever(s) contractueel vastgelegd is, kunnen beide partners het fiscaal voordeel genieten.

Bij carpooling delen minstens twee personen regelmatig eenzelfde auto om naar en van het werk te rijden. Ofwel zijn ze om beurten bestuurder en passagier, ofwel betaalt de passagier een vergoeding aan de chauffeur. Carpoolen kan op eigen initiatief, maar het kan ook in het kader van een overeenkomst die met de werkgever afgesloten wordt. Ontvang je van je werkgever een woon-werkvergoeding en maak je geen gebruik van het openbaar vervoer, dan is dat bedrag voor maximaal 380 euro fiscaal vrijgesteld. Voor carpoolers wordt de limiet van die vrijstelling verhoogd tot de prijs van een treinabonnement eerste klas voor dezelfde afstand. In de praktijk is de woon-werkvergoeding zelden hoger dan de prijs van een eersteklasabonnement, waardoor je doorgaans dus geen belastingen betaalt op het volledige bedrag. Dat geldt zowel voor de chauffeur als voor de meerijdende passagier, op voorwaarde dat ze hun werkelijke kosten niet bewijzen en dus kiezen voor de forfaitaire aftrek. Je behoudt echter het recht om je werkelijke kosten te bewijzen, ten bedrage van 0,15 euro per kilometer van het woon-werktraject. Voor de passagier geldt een maximum van 100 kilometer per enkele reis. Hij mag als alternatief ook de vergoeding die hij betaalt aan de chauffeur aftrekken als beroepskost, beperkt tot 75 procent. Die vergoeding is voor de bestuurder overigens belastingvrij. Let wel, bij de fiscale aftrek van je werkelijke beroepskosten is de woon-werkvergoeding niet meer fiscaal vrijgesteld. Om recht te hebben op het belastingvoordeel, hoeven de personen die samen carpoolen niet noodzakelijk in hetzelfde bedrijf te werken. Je carpoolpartner kan ook gewoon je echtgenoot of partner zijn. Als deze vorm van spontane carpooling door de werkgever(s) contractueel vastgelegd is, kunnen beide partners het fiscaal voordeel genieten.