Het is gekend dat de lonen in ons land zwaar belast worden. Binnen de OESO heeft België met 54 procent alvast de hoogste gemiddelde belastingdruk voor alleenstaande werknemers. Toch is er een voorzichtige daling merkbaar. Die hebben we volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling te danken aan lagere personenbelastingen en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Die zijn het gevolg van de taxshift van de regering-Michel.
...