Om een energielening aan te vragen moet je aankloppen bij een energiehuis - De vroegere Lokale Entiteit - in je gemeente. Zo'n een instantie is weliswaar niet in alle gemeenschappen beschikbaar. Om te weten als jouw gemeente een Lokale Entiteit heeft, kan je deze lijst raadplegen.

Goedkope lening

Als je je woning energiezuiniger wilt maken kan je een beroep doen op de Vlaamse energielening aan een gunstig tarief. De intrest bedraagt namelijk 2 procent. Al hangen hier wel enkele voorwaarden aan vast. Zo kan je maximum 10 000 euro lenen en moet je het bedrag terugbetalen over een periode van vijf jaar.

Sommige doelgroepen kunnen de lening renteloos afsluiten. Als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet, moet je geen rente betalen:

  • Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
  • Je zit in schuldbemiddeling en je kan je verwarmingsfactuur niet betalen
  • Het OCMW begeleidt je omdat je je energiefactuur niet kan betalen
  • Je brutogezinsinkomen ligt lager dan 18.002,48 euro, verhoogd met 3.332,74 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.
  • Je bent een eigenaar van een woning die je verhuurt via een SVK (sociaal verhuurkantoor)

(Vlaamse Overheid)

Indien je tot één van die groepen behoort, kan je genieten van gratis hulp om onder andere te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd en een aannemer te selecteren.(NS)

Om een energielening aan te vragen moet je aankloppen bij een energiehuis - De vroegere Lokale Entiteit - in je gemeente. Zo'n een instantie is weliswaar niet in alle gemeenschappen beschikbaar. Om te weten als jouw gemeente een Lokale Entiteit heeft, kan je deze lijst raadplegen. Als je je woning energiezuiniger wilt maken kan je een beroep doen op de Vlaamse energielening aan een gunstig tarief. De intrest bedraagt namelijk 2 procent. Al hangen hier wel enkele voorwaarden aan vast. Zo kan je maximum 10 000 euro lenen en moet je het bedrag terugbetalen over een periode van vijf jaar. Sommige doelgroepen kunnen de lening renteloos afsluiten. Als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet, moet je geen rente betalen: Indien je tot één van die groepen behoort, kan je genieten van gratis hulp om onder andere te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd en een aannemer te selecteren.(NS)