Je kan een verzoening doen bij de vrederechter voor alle geschillen waarvoor hij bevoegd is. Het gaat bijvoorbeeld om discussies met je huurder, een buur of mede-eigenaar. Ook voor geschillen die je hebt met een winkelier of aannemer voor aankopen of werken tot 2500 euro is de vrederechter bevoegd.

Hoe doe je het?

Je kan vooreerst een brief schrijven naar het bevoegde vredegerecht waarin je om een verzoening vraagt. Een model van brief vind je hier. Je hoeft die brief niet aangetekend te versturen.

Een andere mogelijkheid bestaat erin zelf naar het vredegerecht te stappen en daar op de griffie om een verzoening te vragen. Welke vrederechter bevoegd is vind je terug op de site juridat.be.

Jij en de andere partij worden vervolgens enkele weken later uitgenodigd op het vredegerecht op een door de rechter bepaalde dag en uur. Zorg dat je tijdig aanwezig bent.

Kan je zelf niet gaan, dan kan je een schriftelijke volmacht geven aan je echtgenoot of aan een bloed- of aanverwant. Je kan ook een advocaat in je plaats sturen. Een verzoeningsprocedure voor het vredegerecht is gratis.

Geen garantie op succes

Komt je tegenpartij niet opdagen op de verzoening, dan is die een maat voor niets. De rechter zal dan geen uitspraak doen over het geschil. Daar moet je namelijk een 'normale' procedure voor aanhangig maken.

Is de ander er wel dan kan de rechter trachten jullie tot een akkoord te brengen. Ook dan kan hij geen veroordeling uitspreken als je niet tot een verzoening komt.

Slaagt de verzoening, dan stelt de rechter daar een PV van op. Dit is bindend en heeft dezelfde waarde als een vonnis. (JA)

Je kan een verzoening doen bij de vrederechter voor alle geschillen waarvoor hij bevoegd is. Het gaat bijvoorbeeld om discussies met je huurder, een buur of mede-eigenaar. Ook voor geschillen die je hebt met een winkelier of aannemer voor aankopen of werken tot 2500 euro is de vrederechter bevoegd.Je kan vooreerst een brief schrijven naar het bevoegde vredegerecht waarin je om een verzoening vraagt. Een model van brief vind je hier. Je hoeft die brief niet aangetekend te versturen. Jij en de andere partij worden vervolgens enkele weken later uitgenodigd op het vredegerecht op een door de rechter bepaalde dag en uur. Zorg dat je tijdig aanwezig bent. Kan je zelf niet gaan, dan kan je een schriftelijke volmacht geven aan je echtgenoot of aan een bloed- of aanverwant. Je kan ook een advocaat in je plaats sturen. Een verzoeningsprocedure voor het vredegerecht is gratis. Komt je tegenpartij niet opdagen op de verzoening, dan is die een maat voor niets. De rechter zal dan geen uitspraak doen over het geschil. Daar moet je namelijk een 'normale' procedure voor aanhangig maken. Is de ander er wel dan kan de rechter trachten jullie tot een akkoord te brengen. Ook dan kan hij geen veroordeling uitspreken als je niet tot een verzoening komt. Slaagt de verzoening, dan stelt de rechter daar een PV van op. Dit is bindend en heeft dezelfde waarde als een vonnis. (JA)