Artikel 970 van het Burgerlijk Wetboek stelt uitdrukkelijk dat een eigenhandig testament eigenlijk maar aan drie vormvereisten moet voldoen: het moet met de hand geschreven zijn, het moet gedagtekend zijn en het moet ondertekend zijn.

Handgeschreven

Het volledige testament moet door jezelf met de hand geschreven zijn. Een testament opgemaakt op de computer en daarna met de hand gedateerd en ondertekend is dus niet geldig. Het mag uiteraard ook niet door iemand anders geschreven zijn.

Voor de rest hebben de vorm of de bewoordingen geen belang. Je kan bijvoorbeeld een testament schrijven in de vorm van een brief. Je kan zelfs een geldig testament opmaken op de achterzijde van een bierviltje.

Zo oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat een testament gewoon geschreven op een stukje papier dat uit een ziekenboekje gescheurd was, voldeed aan alle voorwaarden.

Gedagtekend en ondertekend

Daarnaast vereist de wet ook dat de datum erop staat (ook handgeschreven). Belangrijk om weten is dat een geldig, eigenhandig testament van recentere datum ook primeert op een notarieel testament.

Tot slot is de derde voorwaarde dat je het testament moet ondertekenen. Deze 3 voorwaarden zijn de minimumvereisten. Als je hier fouten maakt, dan is het eigenhandige testament in principe altijd nietig. Gebruik daarom dit model. (JA)

Artikel 970 van het Burgerlijk Wetboek stelt uitdrukkelijk dat een eigenhandig testament eigenlijk maar aan drie vormvereisten moet voldoen: het moet met de hand geschreven zijn, het moet gedagtekend zijn en het moet ondertekend zijn. Het volledige testament moet door jezelf met de hand geschreven zijn. Een testament opgemaakt op de computer en daarna met de hand gedateerd en ondertekend is dus niet geldig. Het mag uiteraard ook niet door iemand anders geschreven zijn. Zo oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat een testament gewoon geschreven op een stukje papier dat uit een ziekenboekje gescheurd was, voldeed aan alle voorwaarden.Daarnaast vereist de wet ook dat de datum erop staat (ook handgeschreven). Belangrijk om weten is dat een geldig, eigenhandig testament van recentere datum ook primeert op een notarieel testament. Tot slot is de derde voorwaarde dat je het testament moet ondertekenen. Deze 3 voorwaarden zijn de minimumvereisten. Als je hier fouten maakt, dan is het eigenhandige testament in principe altijd nietig. Gebruik daarom dit model. (JA)