Waardebepaling van tijd en inspanning

Uit een studie van de universiteit van Californië blijkt dat geld een invloed heeft op de waarde die je toekent aan tijd en inspanning.

Onderzoekers James Heyman en Dan Ariely hebben een experiment uitgevoerd waarbij ze drie verschillende groepen vroegen om cirkels te tekenen op een computerscherm. Aan de eerste groep vroegen ze om dat te doen als een vriendendienst, aan de tweede groep voor 50 cent en aan de derde groep boden ze 5 dollar aan.

Wat bleek: de groep die de opdracht gratis uitvoerde was als eerste klaar, gevolgd door diegene die 5 dollar kregen. Diegene die 50 cent kregen voor hun inspanning hadden de opdracht als laatste tot een goed eind gebracht.

Volgens de onderzoekers kunnen er twee verschillende motivaties parten spelen wanneer je een opdracht krijgt. Allereerst heb je de sociale motivatie.

Door de taak een maatschappelijke waarde toe te kennen, zie je het als een sociale plicht om iemand te helpen. Daarenboven ben je meestal blij om iemand een helpende hand te kunnen toesteken.

Maar wanneer er geld ter sprake komt dan verandert de intrensieke motivatie. Het sociale belang zal dan minder parten voor je spelen. Het zakelijk belang steekt hier de kop op.

We baseren dan de tijd die we in de opdracht steken op het te verdienen bedrag. Dat verklaart waarom de groep die 50 cent ontving als laatste klaar was met de opdracht.

Geld maakt je meer zelfvoorzienend

Uit een experiment van Yale blijkt dat mensen die zich meer bewust zijn van geld eerder geneigd zijn om het hef in eigen handen te nemen.

Het onderzoeksteam van Yale voerde in 2009 een experiment uit met twee verschillende groepen waarbij de één in een kamer werd blootgesteld aan zaken die herinneringen aan geld oprakelden en de ander een kamer betrad waar op geen enkele manier sprake was van geld.

Aan beide groepen werd er gevraagd om een taak uit te voeren. De onderzoekers lieten weten dat de proefkonijnen een beroep konden doen op hun diensten als ze hulp nodig haddden.

De groep die aan geld werd herinnerd had de neiging om de taken zelf te doen, terwijl de andere groep sneller om hulp vroeg. Daarnaast was de laatste groep ook sneller bereid om iemand ter hulp te schieten.

Geld bepaalt hoe je naar anderen kijkt

Hoe veel geld je verdient, heeft een invloed op de manier hoe je naar jezelf en anderen kijkt.

Uit een onderzoek van Journal of Personality and Social Psychology blijkt dat welvarende mensen sneller geneigd zijn om anderen te beoordelen op basis van hun sociale achtergrond. Rijke mensen zijn daarenboven geneigd om te denken dat rijkdom een onderdeel is van iemand zijn identiteit. Arme mensen daarentegen zijn er van overtuigd dat iedereen rijk kan worden en leggen de link niet tussen rijkdom en identiteit.

Rijkdom werkt onetisch gedrag in hand

Een studie gepubliceerd in 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America' onderzocht of rijkdom onetisch gedrag bevordert.

De studie toonde aan dat mensen die zichzelf als een lid van de hogere klasse zien sneller geneigd zijn om minder etische keuzes te maken. In het bijzonder wanneer ze worden blootgesteld aan symbolen van welvaart.

Iemand die achter het stuur kruipt van een luxewagen zal zo vlugger de drang voelen om een passagier de pas af te snijden.

Rijke mensen willen daarenboven altijd het onderste uit de kan halen. Dat maakt van hen succesvolle zakenmensen. (NS)

Uit een studie van de universiteit van Californië blijkt dat geld een invloed heeft op de waarde die je toekent aan tijd en inspanning.Onderzoekers James Heyman en Dan Ariely hebben een experiment uitgevoerd waarbij ze drie verschillende groepen vroegen om cirkels te tekenen op een computerscherm. Aan de eerste groep vroegen ze om dat te doen als een vriendendienst, aan de tweede groep voor 50 cent en aan de derde groep boden ze 5 dollar aan. Wat bleek: de groep die de opdracht gratis uitvoerde was als eerste klaar, gevolgd door diegene die 5 dollar kregen. Diegene die 50 cent kregen voor hun inspanning hadden de opdracht als laatste tot een goed eind gebracht. Volgens de onderzoekers kunnen er twee verschillende motivaties parten spelen wanneer je een opdracht krijgt. Allereerst heb je de sociale motivatie. Maar wanneer er geld ter sprake komt dan verandert de intrensieke motivatie. Het sociale belang zal dan minder parten voor je spelen. Het zakelijk belang steekt hier de kop op. We baseren dan de tijd die we in de opdracht steken op het te verdienen bedrag. Dat verklaart waarom de groep die 50 cent ontving als laatste klaar was met de opdracht. Uit een experiment van Yale blijkt dat mensen die zich meer bewust zijn van geld eerder geneigd zijn om het hef in eigen handen te nemen. Het onderzoeksteam van Yale voerde in 2009 een experiment uit met twee verschillende groepen waarbij de één in een kamer werd blootgesteld aan zaken die herinneringen aan geld oprakelden en de ander een kamer betrad waar op geen enkele manier sprake was van geld. Aan beide groepen werd er gevraagd om een taak uit te voeren. De onderzoekers lieten weten dat de proefkonijnen een beroep konden doen op hun diensten als ze hulp nodig haddden. Hoe veel geld je verdient, heeft een invloed op de manier hoe je naar jezelf en anderen kijkt. Uit een onderzoek van Journal of Personality and Social Psychology blijkt dat welvarende mensen sneller geneigd zijn om anderen te beoordelen op basis van hun sociale achtergrond. Rijke mensen zijn daarenboven geneigd om te denken dat rijkdom een onderdeel is van iemand zijn identiteit. Arme mensen daarentegen zijn er van overtuigd dat iedereen rijk kan worden en leggen de link niet tussen rijkdom en identiteit. Een studie gepubliceerd in 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America' onderzocht of rijkdom onetisch gedrag bevordert. Iemand die achter het stuur kruipt van een luxewagen zal zo vlugger de drang voelen om een passagier de pas af te snijden. Rijke mensen willen daarenboven altijd het onderste uit de kan halen. Dat maakt van hen succesvolle zakenmensen. (NS)