Bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik geeft de schenker iets weg uit zijn vermogen om de latere successierechten te vermijden, maar hij geniet wel zijn hele verdere leven de vruchten (bijvoorbeeld intresten en dividenden) en/of het genot (bijvoorbeeld een kunstwerk).

Als de schenker een portefeuille met effecten wegschenkt, zal hij levenslang de vruchten kunnen opstrijken. Voor een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik is een notariële akte absoluut aan te raden. Waarom?

Bij een handgift?

Een handgift met voorbehoud van vruchtgebruik lijkt moeilijk verenigbaar. Enerzijds moet de begiftigde (het kind) in het bezit van de zaak (een kunstwerk) worden gesteld, maar anderzijds heeft de vruchtgebruiker (de ouders) ook recht op afgifte van de zaak. Een handgift met voorbehoud van vruchtgebruik lijkt dan ook onverenigbaar met haar eigen kenmerk van de overhandiging.

Bij een bankgift?

Of een bankgift van geld of effecten met voorbehoud met vruchtgebruik mogelijk is, is een nogal technische materie. Maar algemeen zou men kunnen stellen dat een bankgift met voorbehoud van vruchtgebruik vanuit burgerrechtelijk standpunt technisch mogelijk is.

Maar op fiscaal vlak wordt dit echter geviseerd door artikel 9 Wetboek successierechten, zodat het dus toch zal belast worden in de successierechten. Geen goed idee dus.

Goedkoop alternatief

Kortom, een handgift en bankgift met voorbehoud van vruchtgebruik is absoluut af te raden. Een eenvoudig en relatief goedkoop alternatief is dat je de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik doet voor een Nederlandse notaris (geen schenkingsrechten, enkel ereloon van ongeveer 1800 euro). (JA)

Bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik geeft de schenker iets weg uit zijn vermogen om de latere successierechten te vermijden, maar hij geniet wel zijn hele verdere leven de vruchten (bijvoorbeeld intresten en dividenden) en/of het genot (bijvoorbeeld een kunstwerk). Als de schenker een portefeuille met effecten wegschenkt, zal hij levenslang de vruchten kunnen opstrijken. Voor een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik is een notariële akte absoluut aan te raden. Waarom?Een handgift met voorbehoud van vruchtgebruik lijkt moeilijk verenigbaar. Enerzijds moet de begiftigde (het kind) in het bezit van de zaak (een kunstwerk) worden gesteld, maar anderzijds heeft de vruchtgebruiker (de ouders) ook recht op afgifte van de zaak. Een handgift met voorbehoud van vruchtgebruik lijkt dan ook onverenigbaar met haar eigen kenmerk van de overhandiging.Maar op fiscaal vlak wordt dit echter geviseerd door artikel 9 Wetboek successierechten, zodat het dus toch zal belast worden in de successierechten. Geen goed idee dus.Kortom, een handgift en bankgift met voorbehoud van vruchtgebruik is absoluut af te raden. Een eenvoudig en relatief goedkoop alternatief is dat je de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik doet voor een Nederlandse notaris (geen schenkingsrechten, enkel ereloon van ongeveer 1800 euro). (JA)