In België kan je via het online platform Belmed een commerciële geschil oplossen zonder de tussenkomst van een rechter. Daarenboven moet je het huis niet verlaten want alles wordt via het internet geregeld. Een onafhankelijke bemiddelaar zet via het platform zijn schouders onder de zaak. Via een zoekfunctie kan je een Belmed-partner vinden om de zaak te behandelen.

Gratis

Belmed is beschikbaar voor geschillen tussen zowel verkopers en handelaars als handelaars onderling. Het gebruik van de platform is gratis voor de klanten en Belmed-partners. De aangestelde bemiddelaar kan weliswaar een vergoeding vragen voor zijn diensten. De handelaars moeten bovendien ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De bemiddelaar moet een erkend ADR-orgaan (Alternative Dispute Resolution nvdr.) zijn dat is genotificeerd door de FOD Economie bij de Europese Commissie of door de FOD Justitie.

De samenwerking tussen de bemiddelaar en Belmed wordt geregeld in een overeenkomst.

In tegenstelling tot het nemen van gerechtelijke stappen is de alternatieve geschillenbeslechting veel sneller. Het geschil wordt ook niet beslecht in publiek debat zoals bij een gerechtelijke procedure.

Waar advocaten de twee partijen loodrecht tegenover elkaar zetten, zal de bemiddelaar de relatie tussen beiden behouden en tot een overeenkomst komen waar zowel de klant als de handelaar zich kunnen met verzoenen.

Voorwaarden

Voor je een beroep kan doen op Belmed moet je contact hebben opgenomen met de handelaar om je probleem te melden. Daarnaast mag je het geschil nog niet aanhangig gemaakt hebben bij een rechtbank. Is dat toch het geval dan zal de bemiddelaar oordelen of de aanvraag tot bemiddeling al dan niet ontvankelijk is.

Vervolgens kan je een account aanmaken met behulp van je identiteitskaart. (NS)

In België kan je via het online platform Belmed een commerciële geschil oplossen zonder de tussenkomst van een rechter. Daarenboven moet je het huis niet verlaten want alles wordt via het internet geregeld. Een onafhankelijke bemiddelaar zet via het platform zijn schouders onder de zaak. Via een zoekfunctie kan je een Belmed-partner vinden om de zaak te behandelen. Belmed is beschikbaar voor geschillen tussen zowel verkopers en handelaars als handelaars onderling. Het gebruik van de platform is gratis voor de klanten en Belmed-partners. De aangestelde bemiddelaar kan weliswaar een vergoeding vragen voor zijn diensten. De handelaars moeten bovendien ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen.De samenwerking tussen de bemiddelaar en Belmed wordt geregeld in een overeenkomst.In tegenstelling tot het nemen van gerechtelijke stappen is de alternatieve geschillenbeslechting veel sneller. Het geschil wordt ook niet beslecht in publiek debat zoals bij een gerechtelijke procedure. Waar advocaten de twee partijen loodrecht tegenover elkaar zetten, zal de bemiddelaar de relatie tussen beiden behouden en tot een overeenkomst komen waar zowel de klant als de handelaar zich kunnen met verzoenen. Voor je een beroep kan doen op Belmed moet je contact hebben opgenomen met de handelaar om je probleem te melden. Daarnaast mag je het geschil nog niet aanhangig gemaakt hebben bij een rechtbank. Is dat toch het geval dan zal de bemiddelaar oordelen of de aanvraag tot bemiddeling al dan niet ontvankelijk is. Vervolgens kan je een account aanmaken met behulp van je identiteitskaart. (NS)