Van zodra de bank op de hoogte gebracht wordt van een sterfgeval, worden de rekeningen van de overledene automatisch geblokkeerd. Maar als je samen met je overleden partner titularis bent van gemeenschappelijke rekeningen, dan worden die eveneens geblokkeerd. Dat zorgt soms voor heel wat praktische ongemakken.

Vrijgave mits document

Gelukkig kunnen de rekeningen opnieuw vrijgegeven worden op vertoon van het juiste document. Dat kan een attest van erfopvolging zijn dat gratis afgeleverd wordt door het bevoegde registratiekantoor. Zo'n attest is echter alleen mogelijk indien er geen testament is, de erflater geen (wijzigingen in het) huwelijkscontract heeft laten optekenen en er geen 'onbekwame' erfgenamen zijn.

Is niet voldaan aan minstens één van deze voorwaarden, dan kan je nog altijd een akte van erfopvolging laten opstellen door een notaris. Zo'n document volstaat eveneens om je rekeningen te laten deblokkeren door de bank. Voor deze akte betaal je wel registratierechten (50 euro), rechten op geschriften (7,5 euro), aktekosten en een ereloon van de notaris.

Zijn er 'schulden'?

Vooraleer het document afgeleverd wordt, neemt het registratiekantoor of de notaris contact op met de belasting- en sociale administraties. Die onderzoeken of er 'schulden' zijn op naam van de overledene en/of de erfgenamen. Het gaat niet noodzakelijk om achterstallige betalingen, maar eventueel ook om bijvoorbeeld sociale zekerheidsbijdragen, personenbelastingen, onroerende voorheffing of verkeersbelastingen die binnenkort moeten betaald worden.

De bankrekeningen kunnen pas gedeblokkeerd worden van zodra het attest of de akte vermeldt dat de openstaande rekeningen betaald zijn. Als erfgenaam kan je echter ook je akkoord aan het registratiekantoor of de notaris geven om de schulden te betalen met de vrijgegeven tegoeden. Het akkoord van alle erfgenamen moet dan vermeld staan op het document.

Voorschot tot 5.000 euro

Weet ten slotte ook dat je als langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) in principe onmiddellijk recht hebt op de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat - gelimiteerd tot een plafond van 5.000 euro. Met dit voorschot kan je al het hoofd bieden aan dringende uitgaven, in afwachting van het attest of de akte van erfopvolging. (RVE)

Van zodra de bank op de hoogte gebracht wordt van een sterfgeval, worden de rekeningen van de overledene automatisch geblokkeerd. Maar als je samen met je overleden partner titularis bent van gemeenschappelijke rekeningen, dan worden die eveneens geblokkeerd. Dat zorgt soms voor heel wat praktische ongemakken. Gelukkig kunnen de rekeningen opnieuw vrijgegeven worden op vertoon van het juiste document. Dat kan een attest van erfopvolging zijn dat gratis afgeleverd wordt door het bevoegde registratiekantoor. Zo'n attest is echter alleen mogelijk indien er geen testament is, de erflater geen (wijzigingen in het) huwelijkscontract heeft laten optekenen en er geen 'onbekwame' erfgenamen zijn. Is niet voldaan aan minstens één van deze voorwaarden, dan kan je nog altijd een akte van erfopvolging laten opstellen door een notaris. Zo'n document volstaat eveneens om je rekeningen te laten deblokkeren door de bank. Voor deze akte betaal je wel registratierechten (50 euro), rechten op geschriften (7,5 euro), aktekosten en een ereloon van de notaris. Vooraleer het document afgeleverd wordt, neemt het registratiekantoor of de notaris contact op met de belasting- en sociale administraties. Die onderzoeken of er 'schulden' zijn op naam van de overledene en/of de erfgenamen. Het gaat niet noodzakelijk om achterstallige betalingen, maar eventueel ook om bijvoorbeeld sociale zekerheidsbijdragen, personenbelastingen, onroerende voorheffing of verkeersbelastingen die binnenkort moeten betaald worden. De bankrekeningen kunnen pas gedeblokkeerd worden van zodra het attest of de akte vermeldt dat de openstaande rekeningen betaald zijn. Als erfgenaam kan je echter ook je akkoord aan het registratiekantoor of de notaris geven om de schulden te betalen met de vrijgegeven tegoeden. Het akkoord van alle erfgenamen moet dan vermeld staan op het document. Weet ten slotte ook dat je als langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) in principe onmiddellijk recht hebt op de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat - gelimiteerd tot een plafond van 5.000 euro. Met dit voorschot kan je al het hoofd bieden aan dringende uitgaven, in afwachting van het attest of de akte van erfopvolging. (RVE)