Stel dat vader aan zijn zoon een appartement met een waarde van 250.000 euro schenkt. Er zullen daarop dan niet alleen 26.625 euro schenkingsrechten (25.750 euro in Brussel) moeten betaald worden, maar ook nog eens 1750 euro notariskosten.

Maar in de praktijk is het vaak zo dat de vader als schenker ook nog eens de schenkingsrechten én de notariskosten betaalt, terwijl het normaal gezien de begiftigde (het kind) is die de schenkingsrechten moet betalen.

Een bijkomende schenking?

Zeker als de schenkingsrechten oplopen, rijst de vraag of de betaling van de schenkingsrechten en notariskosten door de schenker geen 'bijkomende' schenking is. Dat is echter niet het geval. Een schenking waarbij de schenker de schenkingsrechten en notariskosten op zich neemt, wordt fiscaal niet als een bijkomende schenking beschouwd.

Door zelf de kosten te dragen heeft de schenker immers niet de bedoeling iets 'extra' te geven. Hij wil juist voorkomen dat de oorspronkelijke schenking zou verminderd worden door het feit dat de begiftigde daarenboven nog de aktekosten zou moeten dragen.

Wel is vereist dat er uitdrukkelijk in de schenkingsakte vermeld wordt dat de kosten van de schenking ten laste van de schenker(s) zijn. (JA)

Stel dat vader aan zijn zoon een appartement met een waarde van 250.000 euro schenkt. Er zullen daarop dan niet alleen 26.625 euro schenkingsrechten (25.750 euro in Brussel) moeten betaald worden, maar ook nog eens 1750 euro notariskosten. Zeker als de schenkingsrechten oplopen, rijst de vraag of de betaling van de schenkingsrechten en notariskosten door de schenker geen 'bijkomende' schenking is. Dat is echter niet het geval. Een schenking waarbij de schenker de schenkingsrechten en notariskosten op zich neemt, wordt fiscaal niet als een bijkomende schenking beschouwd. Door zelf de kosten te dragen heeft de schenker immers niet de bedoeling iets 'extra' te geven. Hij wil juist voorkomen dat de oorspronkelijke schenking zou verminderd worden door het feit dat de begiftigde daarenboven nog de aktekosten zou moeten dragen. Wel is vereist dat er uitdrukkelijk in de schenkingsakte vermeld wordt dat de kosten van de schenking ten laste van de schenker(s) zijn. (JA)