Als u gelooft dat de rente op obligaties nog zal stijgen, dan doet u er goed aan uw geld nog niet voor lange tijd vast te leggen. Als u denkt dat de renteklim voorlopig voorbij is, dan kunt u eventueel geld voor langere tijd engageren. Bij een inflatie van meer dan 12 procent is het misschien maar een schrale troost dat uw spaargeld 1 procent opbrengt, maar er is ook geen reden om die 1 procent te laten liggen. We zetten voor u enkele quick wins op een rij.
...

Als u gelooft dat de rente op obligaties nog zal stijgen, dan doet u er goed aan uw geld nog niet voor lange tijd vast te leggen. Als u denkt dat de renteklim voorlopig voorbij is, dan kunt u eventueel geld voor langere tijd engageren. Bij een inflatie van meer dan 12 procent is het misschien maar een schrale troost dat uw spaargeld 1 procent opbrengt, maar er is ook geen reden om die 1 procent te laten liggen. We zetten voor u enkele quick wins op een rij.De internetbank Keytrade verhoogt vanaf 1 december de vergoeding op twee spaarrekeningen. Op de ene gaat de basisrente van 0,01 naar 0,50 procent en op de andere naar 0,30 procent. De getrouwheidspremie, die pas verworven is als het geld een jaar onaangeroerd blijft, stijgt naar respectievelijk 0,2 en 0,7 procent.Keytrade Bank is niet de eerste internetbank die de spaarrente optrekt, maar wel de grootste. De kans is daarom ook groter dat de renteverhoging traditionele banken overtuigt meer spaarrente te geven.Voorlopig biedt enkel Santander Consumer Bank een totale vergoeding van 1 procent op spaarrekeningen (0,2% basisrente en 0,8% getrouwheidspremie). Op bedragen tussen 125.000 en 200.000 euro betaalt die Spaanse bank zelfs 1,2 procent in totaal (0,5% basisrente en 0,7% premie).Het geld op spaarrekeningen geniet een depositogarantie tot 100.000 euro per bank en per klant én een fiscaal gunstregime. Er is geen belasting verschuldigd op de eerste 980 euro aan intresten, en boven dat plafond is een verminderd belastingtarief van 15 procent van toepassing.De Deposito- en Consignatiekas bewaart slapende tegoeden, huurwaarborgen en dergelijke meer. Ook de klanten van het opgedoekte Rabobank.be die te laat waren om hun geld weg te halen bij de internetbank, kennen het e-DEPO waar ze hun spaargeld alsnog kunnen opvragen.Veel minder bekend is dat iedereen die dat wil, ook via het internet een depositorekening kan openen bij deze kas. U kunt met Itsme of een identiteitskaartlezer gemakkelijk zo'n rekening openen via MyMinFin, de overheidswebsite die ook toegang geeft tot tax-on-web, waar u online uw belastingaangifte kunt indienen.Sinds kort is de rente van die depositorekening interessanter dan de rente op eender welke spaarrekening. Het beleggingsblad De Belegger merkte dat voor het eerst op. De rente wordt namelijk bepaald op basis van het rendement op Belgische overheidsobligaties (OLO) met een looptijd van één jaar. Dat rendement bedraagt nu bijna 2,5 procent bruto of 1,74 procent netto.De FOD Financiën meldt op haar website: "Op alle deposito's in geld die gedurende ten minste één jaar bij de Deposito- en Consignatiekas werden geplaatst, betaalt zij intrest tegen een rentevoet die maandelijks wordt berekend en vastgesteld op basis van het rendement van OLO's met een residuele looptijd van één jaar. De intrest, waar roerende voorheffing wordt op ingehouden (30% - niet van toepassing op faillissementsgelden) wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de storting van het deposito en loopt door tot de laatste dag van de maand die voorafgaat aan die van de terugbetaling van het deposito."Op 4 december is er een nieuwe uitgifte van overheidsobligaties op maat van particulieren. Dat betekent dat één staatsbon 1.000 euro kost. Er zijn ook overheidsobligaties die in de eerste plaats bedoeld zijn voor institutionele beleggers, met coupures van 100.000 euro of meer.De coupons van de nieuwe staatsbons zijn vastgelegd op 2 procent bruto (1,4% netto) voor de bons die vijf jaar lopen, en 2,4 procent bruto (1,68% netto) voor de bons die tien jaar lopen. De inschrijvingsperiode loopt van donderdag 24 november tot en met vrijdag 2 december.Een staatsbon aankopen kan online op de website van het Belgische Agentschap van de Schuld via de toepassing Staatsbons online of bij de meeste traditionele banken.Volgens Spaargids.be biedt Deutsche Bank momenteel termijnrekeningen op één of twee jaar aan met een brutorente van respectievelijk 2,16 en 2,18 procent bruto. Na aftrek van 30 procent roerende voorheffing blijft nog ongeveer 1,5 procent rendement over. Een belangrijk verschil met een spaarrekening is dat u mogelijk een boete betaalt, als u uw geld voor het einde van de looptijd weer van de rekening wil halen, bij een spaarrekening is uw geld onmiddellijk opvraagbaar.VDK Bank heeft dan weer kasbons in het gamma - een product dat erg vergelijkbaar is met termijnrekeningen - die vanaf de looptijd van twee jaar meer dan 1 procent netto opleveren. De rente op eenjarige kasbons zit nipt onder 1 procent netto.Voor deze spaarverzekeringen moet u rekening houden met een looptijd van minimaal acht jaar. Bij een tak21-contract betaalt u op de gestorte premie een belasting van 2 procent. In ruil hoeft u geen roerende voorheffing te betalen op de gegarandeerde rente noch op de eventuele winstdeelname die daar nog bovenop komt, tenminste als uw geld voldoende lang in het contract blijft.Onder meer bij KBC en Argenta is er opnieuw een gegarandeerde rente van 1 procent of meer te vinden.