De Kamer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de hervorming van de loonwet van 1996 goedkeurd. Die hervorming is een van de belangrijkste maatregelen die de federale regering tijdens de begrotingswerkzaamheden in oktober 2016 heeft genomen om de Belgische loonkostenhandicap weg te werken Tot nu hadden de opeenvolgende regeringen als doel de loonkloof met de buurlanden ten opzichte van het referentiejaar 1996 te verminderen. Dat doel is intussen bereikt. Daarom wordt voortaan naar de 'historische handicap' - van voor 1996 dus - gekeken.
...