De inschrijvingsperiode voor het nieuwe academiejaar 2022-2023 is nog volop bezig, maar het wordt nu al duidelijk dat ook de studenten de gevolgen van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne in hun portefeuille voelen. De Dienst Studiefinanciering heeft het druk op de VUB, want in vergelijking met vorig jaar nam al de helft meer studenten contact op via e-mail, telefoon of een afspraak op kantoor.

Om haar studenten zo goed mogelijk bij te staan in deze crisistijden neemt de VUB meerdere initiatieven. De huurtoelage van VUB-koten wordt verhoogd voor studenten die het financieel moeilijk hebben, ter compensatie van de hogere energiekosten. Een nodige maatregel, want tegelijkertijd zijn de koten dit jaar ook 50 euro duurder geworden. Samen met studenten wordt gekeken hoe hun studiekosten kunnen gefinancierd worden met hulp van de overheid. Als die financiering niet voldoende blijkt, kan de VUB bijkomend ondersteunen tot maximaal 1.500 euro. Bovendien zijn er ook renteloze studieleningen op korte of lange termijn of kan er naar externe beurzen gezocht worden.

De inschrijvingsperiode voor het nieuwe academiejaar 2022-2023 is nog volop bezig, maar het wordt nu al duidelijk dat ook de studenten de gevolgen van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne in hun portefeuille voelen. De Dienst Studiefinanciering heeft het druk op de VUB, want in vergelijking met vorig jaar nam al de helft meer studenten contact op via e-mail, telefoon of een afspraak op kantoor.Om haar studenten zo goed mogelijk bij te staan in deze crisistijden neemt de VUB meerdere initiatieven. De huurtoelage van VUB-koten wordt verhoogd voor studenten die het financieel moeilijk hebben, ter compensatie van de hogere energiekosten. Een nodige maatregel, want tegelijkertijd zijn de koten dit jaar ook 50 euro duurder geworden. Samen met studenten wordt gekeken hoe hun studiekosten kunnen gefinancierd worden met hulp van de overheid. Als die financiering niet voldoende blijkt, kan de VUB bijkomend ondersteunen tot maximaal 1.500 euro. Bovendien zijn er ook renteloze studieleningen op korte of lange termijn of kan er naar externe beurzen gezocht worden.