Je gaat elke dag met de trein naar het werk. Die verplaatsing kan een probleem zijn als er een staking is bij de spoorwegen. Misschien raak je dan niet met de trein op het werk. Of je dan recht hebt op een gewaarborgd loon hangt af van de vraag of de staking was aangekondigd.

De staking is aangekondigd

In de pers is uitvoerig verschenen dat er donderdag een staking is. Omdat de staking aangekondigd is mag je niet zomaar rekenen op het openbaar vervoer. Je moet een alternatief vervoersmiddel zoeken (bv. auto, bus, fiets, meerijden met iemand anders, ...).

Je moet naar je werkgever toe kunnen bewijzen dat je voldoende inspanningen deed om je naar het werk te begeven en dat je een alternatief vervoersmiddel gebruikte.

Doe je dat niet en reken je toch op de trein dan heb je, als je te laat of niet op het werk geraakt, geen recht op gewaarborgd loon. Je bent dan wel gerechtvaardigd afwezig en krijgt desgevallend RVA-uitkeringen voor de verloren uren. Hiervoor is de machtiging van het Beheerscomité van de RVA nodig.

Een onaangekondigde actie

Als je trein onverwachts niet rijdt gelden er andere regels. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een spontane staking uitbrak bij het spoor. Als je dan niet op het werk geraakt, heb je wel recht op gewaarborgd loon.

Zoek een alternatief

Je kan natuurlijk ook, als de werkorganisatie het toelaat, aan je werkgever vragen om nu donderdag een dag vakantie of inhaalrust te mogen nemen. Of je kan als je werkgever het daarmee eens is van thuis uit werken. Je moet dan niet op zoek gaan naar een alternatief vervoersmiddel. (JR)

Je gaat elke dag met de trein naar het werk. Die verplaatsing kan een probleem zijn als er een staking is bij de spoorwegen. Misschien raak je dan niet met de trein op het werk. Of je dan recht hebt op een gewaarborgd loon hangt af van de vraag of de staking was aangekondigd.In de pers is uitvoerig verschenen dat er donderdag een staking is. Omdat de staking aangekondigd is mag je niet zomaar rekenen op het openbaar vervoer. Je moet een alternatief vervoersmiddel zoeken (bv. auto, bus, fiets, meerijden met iemand anders, ...). Je moet naar je werkgever toe kunnen bewijzen dat je voldoende inspanningen deed om je naar het werk te begeven en dat je een alternatief vervoersmiddel gebruikte. Doe je dat niet en reken je toch op de trein dan heb je, als je te laat of niet op het werk geraakt, geen recht op gewaarborgd loon. Je bent dan wel gerechtvaardigd afwezig en krijgt desgevallend RVA-uitkeringen voor de verloren uren. Hiervoor is de machtiging van het Beheerscomité van de RVA nodig.Als je trein onverwachts niet rijdt gelden er andere regels. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een spontane staking uitbrak bij het spoor. Als je dan niet op het werk geraakt, heb je wel recht op gewaarborgd loon.Je kan natuurlijk ook, als de werkorganisatie het toelaat, aan je werkgever vragen om nu donderdag een dag vakantie of inhaalrust te mogen nemen. Of je kan als je werkgever het daarmee eens is van thuis uit werken. Je moet dan niet op zoek gaan naar een alternatief vervoersmiddel. (JR)