Al enkele jaren woekert er een financiële crisis en wordt het leven duurder. Dit betekent een serieuze vermindering van onze koopkracht. Bovendien is de regering op zoek naar maatregelen om de begroting in evenwicht te brengen. Dit gaat ontegensprekelijk gepaard met belastingbesparende maatregelen die we allemaal in onze portefeuille zullen voelen. Om de koopkracht te behouden, zijn de lonen van werknemers gekoppeld aan de inflatie, maar anderzijds worden we geconfronteerd met een historisch lage spaarrente. Een spaarboekje brengt bij bijna alle banken momenteel minder op dan de inflatie. Paradoxaal genoeg neemt de spaarwoede toe naarmate de rente daalt. In onzekere economische tijden en bij gebrek aan een veilig alternatief, kiest de Belgische consument bewust voor het spaarboekje. Dit macro-economisch gegeven belet niet dat er verschillende manieren zijn om uw koopkracht te verhogen.

Financiële buffer

Een belangrijke tip om u in te dekken tegen een verlies van koopkracht is een stevige financiële buffer op te bouwen. Zonder reserve bent u immers genoodzaakt te gaan lenen of in het rood te gaan, wat de prijs op termijn nog verder opdrijft. Een buffer komt niet alleen van pas bij onvoorziene uitgaven, maar kan ook dienen voor aankopen op korte en lange termijn, zoals de reservatie van uw zomer- of wintervakantie, de aankoop van een nieuwe keuken of badkamer, het onderhoud van uw wagen of renovatie van uw woning. Hoe groot deze buffer precies moet zijn, hangt af van uw levensstijl, maar een goede regel is dat u bij de aanleg van een buffer ook rekening houdt met alle afbetalingen - zo overbrugt een tijdelijk inkomensverlies - en dat de reserve gelijk is aan vier- à zesmaal het maandelijks gezinsinkomen. Vergeet niet om uw financiële reserve opnieuw te berekenen en te verhogen in geval van gezinsuitbreiding of verandering van een huurwoning naar een koopwoning.

Gezinsbudget

Het is belangrijk uw financiële situatie goed te kunnen inschatten; de opstelling van een gezinsbudget is daarbij de eerste stap. Daarbij hebt u de netto-inkomsten van u en uw partner nodig. Houd ook rekening met eventuele premies, maaltijdcheques, dubbel vakantiegeld, kindergeld,... Deze inkomsten moet u natuurlijk verminderen met lokale, provinciale, regionale en federale belastingen en met alle uitgaven die u maandelijks hebt (woning, auto, kinderen,...). Een modelberekening vindt u op www.observatoire-credit.be (via de link 'instrumenten'). U doet er goed aan de gegevens te bewaren en het bestand op te slaan op de harde schijf van uw computer. Als u vaststelt dat het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van het gezin maandelijks een negatief saldo oplevert, moet u dringend maatregelen nemen.

Slim beleggen

In tijden van crisis is het ook belangrijk te weten op welke manier bijeengespaard kapitaal het beste wordt belegd. Eerst even meegeven dat u best spaart in het begin van de maand op het ogenblik dat uw loon wordt gestort. Op dat ogenblik hebt u immers meestal het gevoel dat u op het einde van de maand wel iets zult kunnen sparen. Toch wachten de meeste mensen en moeten ze vaststellen dat de zichtrekening waarop het loon wordt gestort verder afkalft en komt er van de goede bedoeling niets in huis. Om dit te vermijden geeft u best een bestendige opdracht op uw zichtrekening aan de bank zodat u bijvoorbeeld onmiddellijk na de storting van uw loon 250 euro stort op een spaar- of termijnrekening. Op een spaarrekening blijft het gestorte geld sowieso altijd beschikbaar, mocht u dit bijvoorbeeld dringend nodig hebben. Op een termijnrekening moet het einde afwachten vooraleer u terug over het geld kunt beschikken.

Een spaarboekje brengt momenteel echter minder op dan de inflatie. Het is dan ook niet aangewezen om al uw spaargeld op een spaarrekening te laten staan. U belegt best op langere termijn waarbij u streeft naar een rendement hoger dan de inflatie. Dit kan door te investeren in 'gemengde beleggingsfondsen' waarbij de fondsbeheerder de vrijheid heeft om te investeren in aandelen, maar ook in obligaties, cash, goud, vastgoed,... Iedere bank heeft diverse van dergelijke fondsen in aanbieding.

Een betaalbare woning

Hoe houdt u een woning betaalbaar? Een belangrijke manier is energie bewuster gaan bouwen. Dit wordt bepaald aan de hand van het zogenaamde E-peil dat de energieprestatie van de woning bepaalt. Vandaag is het maximale E-peil E80; vanaf 2014 zal deze norm verstrengen tot E60. Om deze norm na te leven, kunt u kiezen voor een eigen systeem om hernieuwbare energie op te wekken zoals een zonneboiler, zonnepanelen of een warmteboiler. Voor deze investeringen kunt u nog steeds belangrijke premies krijgen en steeds meer banken kennen gunstige leningen toe aan mensen die energiezuinig willen bouwen. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, is een investering in zonnepanelen nog steeds rendabel ondanks het wegvallen van de federale belastingvermindering en de prijsdaling van de groene stroomcertificaten. Door overproductie zijn de prijzen van fotovoltaïsche zonnepaneelinstallaties tot 75% goedkoper geworden. Ook de technologie van de installaties komen hun beloftes en blijven de prijzen van fossiele brandstoffen stijgen.

Johan Steenackers

Al enkele jaren woekert er een financiële crisis en wordt het leven duurder. Dit betekent een serieuze vermindering van onze koopkracht. Bovendien is de regering op zoek naar maatregelen om de begroting in evenwicht te brengen. Dit gaat ontegensprekelijk gepaard met belastingbesparende maatregelen die we allemaal in onze portefeuille zullen voelen. Om de koopkracht te behouden, zijn de lonen van werknemers gekoppeld aan de inflatie, maar anderzijds worden we geconfronteerd met een historisch lage spaarrente. Een spaarboekje brengt bij bijna alle banken momenteel minder op dan de inflatie. Paradoxaal genoeg neemt de spaarwoede toe naarmate de rente daalt. In onzekere economische tijden en bij gebrek aan een veilig alternatief, kiest de Belgische consument bewust voor het spaarboekje. Dit macro-economisch gegeven belet niet dat er verschillende manieren zijn om uw koopkracht te verhogen. Financiële bufferEen belangrijke tip om u in te dekken tegen een verlies van koopkracht is een stevige financiële buffer op te bouwen. Zonder reserve bent u immers genoodzaakt te gaan lenen of in het rood te gaan, wat de prijs op termijn nog verder opdrijft. Een buffer komt niet alleen van pas bij onvoorziene uitgaven, maar kan ook dienen voor aankopen op korte en lange termijn, zoals de reservatie van uw zomer- of wintervakantie, de aankoop van een nieuwe keuken of badkamer, het onderhoud van uw wagen of renovatie van uw woning. Hoe groot deze buffer precies moet zijn, hangt af van uw levensstijl, maar een goede regel is dat u bij de aanleg van een buffer ook rekening houdt met alle afbetalingen - zo overbrugt een tijdelijk inkomensverlies - en dat de reserve gelijk is aan vier- à zesmaal het maandelijks gezinsinkomen. Vergeet niet om uw financiële reserve opnieuw te berekenen en te verhogen in geval van gezinsuitbreiding of verandering van een huurwoning naar een koopwoning.GezinsbudgetHet is belangrijk uw financiële situatie goed te kunnen inschatten; de opstelling van een gezinsbudget is daarbij de eerste stap. Daarbij hebt u de netto-inkomsten van u en uw partner nodig. Houd ook rekening met eventuele premies, maaltijdcheques, dubbel vakantiegeld, kindergeld,... Deze inkomsten moet u natuurlijk verminderen met lokale, provinciale, regionale en federale belastingen en met alle uitgaven die u maandelijks hebt (woning, auto, kinderen,...). Een modelberekening vindt u op www.observatoire-credit.be (via de link 'instrumenten'). U doet er goed aan de gegevens te bewaren en het bestand op te slaan op de harde schijf van uw computer. Als u vaststelt dat het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van het gezin maandelijks een negatief saldo oplevert, moet u dringend maatregelen nemen. Slim beleggenIn tijden van crisis is het ook belangrijk te weten op welke manier bijeengespaard kapitaal het beste wordt belegd. Eerst even meegeven dat u best spaart in het begin van de maand op het ogenblik dat uw loon wordt gestort. Op dat ogenblik hebt u immers meestal het gevoel dat u op het einde van de maand wel iets zult kunnen sparen. Toch wachten de meeste mensen en moeten ze vaststellen dat de zichtrekening waarop het loon wordt gestort verder afkalft en komt er van de goede bedoeling niets in huis. Om dit te vermijden geeft u best een bestendige opdracht op uw zichtrekening aan de bank zodat u bijvoorbeeld onmiddellijk na de storting van uw loon 250 euro stort op een spaar- of termijnrekening. Op een spaarrekening blijft het gestorte geld sowieso altijd beschikbaar, mocht u dit bijvoorbeeld dringend nodig hebben. Op een termijnrekening moet het einde afwachten vooraleer u terug over het geld kunt beschikken. Een spaarboekje brengt momenteel echter minder op dan de inflatie. Het is dan ook niet aangewezen om al uw spaargeld op een spaarrekening te laten staan. U belegt best op langere termijn waarbij u streeft naar een rendement hoger dan de inflatie. Dit kan door te investeren in 'gemengde beleggingsfondsen' waarbij de fondsbeheerder de vrijheid heeft om te investeren in aandelen, maar ook in obligaties, cash, goud, vastgoed,... Iedere bank heeft diverse van dergelijke fondsen in aanbieding. Een betaalbare woningHoe houdt u een woning betaalbaar? Een belangrijke manier is energie bewuster gaan bouwen. Dit wordt bepaald aan de hand van het zogenaamde E-peil dat de energieprestatie van de woning bepaalt. Vandaag is het maximale E-peil E80; vanaf 2014 zal deze norm verstrengen tot E60. Om deze norm na te leven, kunt u kiezen voor een eigen systeem om hernieuwbare energie op te wekken zoals een zonneboiler, zonnepanelen of een warmteboiler. Voor deze investeringen kunt u nog steeds belangrijke premies krijgen en steeds meer banken kennen gunstige leningen toe aan mensen die energiezuinig willen bouwen. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, is een investering in zonnepanelen nog steeds rendabel ondanks het wegvallen van de federale belastingvermindering en de prijsdaling van de groene stroomcertificaten. Door overproductie zijn de prijzen van fotovoltaïsche zonnepaneelinstallaties tot 75% goedkoper geworden. Ook de technologie van de installaties komen hun beloftes en blijven de prijzen van fossiele brandstoffen stijgen.Johan Steenackers