De regeling moet het de fiscus makkelijker maken om de saldi van rekeningen te bekijken bij vermoedens van onder meer fraude en witwassen, en bij het invorderen van fiscale schulden. Tot nu moest er bij dergelijke vermoedens eerst een bankonderzoek worden geopend, waarna een bank tot inzage kon worden verplicht. In dat register zal de fiscus niet alleen kunnen nagaan hoeveel geld er op een rekening staat, maar ook hoeveel geld u heeft geleend en welk bedrag aan levensverzekeringen u bezit.

Die gegevens zullen twee keer per jaar doorgegeven moeten worden. De maatregel is sinds eind 2020 van kracht, maar het is pas ten laatste op 31 januari 2022 dat de extra gegevens een eerste keer meegedeeld moeten worden aan het CAP, en wel voor de 'afsluitingsdatums' 31 december 2020, 30 juni 2021 en 31 december 2021. Dat moet vanaf dan binnen de maand na de afsluitingsdatum gebeuren.

Verzekeringsmaatschappijen hebben dan weer tot 31 maart de tijd om de geglobaliseerde bedragen van verzekeringscontracten, vastgelegd op 31 december, mee te delen aan het CAP. De stichting Ministry of Privacy trok in juni naar het Grondwettelijk Hof, om deze maatregel aan te vechten die volgens haar het bankgeheim uitholt en die 'vrij geruisloos passeerde'.

Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof wordt in 2022 verwacht.

De regeling moet het de fiscus makkelijker maken om de saldi van rekeningen te bekijken bij vermoedens van onder meer fraude en witwassen, en bij het invorderen van fiscale schulden. Tot nu moest er bij dergelijke vermoedens eerst een bankonderzoek worden geopend, waarna een bank tot inzage kon worden verplicht. In dat register zal de fiscus niet alleen kunnen nagaan hoeveel geld er op een rekening staat, maar ook hoeveel geld u heeft geleend en welk bedrag aan levensverzekeringen u bezit. Die gegevens zullen twee keer per jaar doorgegeven moeten worden. De maatregel is sinds eind 2020 van kracht, maar het is pas ten laatste op 31 januari 2022 dat de extra gegevens een eerste keer meegedeeld moeten worden aan het CAP, en wel voor de 'afsluitingsdatums' 31 december 2020, 30 juni 2021 en 31 december 2021. Dat moet vanaf dan binnen de maand na de afsluitingsdatum gebeuren. Verzekeringsmaatschappijen hebben dan weer tot 31 maart de tijd om de geglobaliseerde bedragen van verzekeringscontracten, vastgelegd op 31 december, mee te delen aan het CAP. De stichting Ministry of Privacy trok in juni naar het Grondwettelijk Hof, om deze maatregel aan te vechten die volgens haar het bankgeheim uitholt en die 'vrij geruisloos passeerde'. Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof wordt in 2022 verwacht.