Wanneer u naar het werk fietst, komt u in aanmerking voor een fiscaal aantrekkelijke fietsvergoeding voor de afgelegde kilometers. Wanneer die niet méér dan 0,23 euro per kilometer bedraagt, dan is die voor de werknemer volledig vrijgesteld van belastingen. Ook voor de werkgever zijn die vergoedingen dan honderd procent aftrekbaar als professionele kosten, zonder dat er sociale lasten aan verbonden zijn.
...