Als je thuis een factuur krijgt opgestuurd - bijvoorbeeld van een garagist, een winkelier, een aannemer,... -, staan op de achterzijde daarvan wel eens een heleboel 'kleine lettertjes', in juridisch jargon de algemene voorwaarden genoemd. Echt interessante lectuur is dat niet. Toch zijn de algemene voorwaarden belangrijk als er zich ooit een discussie voordoet tussen jou en de handelaar.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin je een factuur uit het oog hebt verloren en deze vergeet te betalen.

In dat geval zal je in principe een aanmaning krijgen van de handelaar waarbij je naast en bovenop het factuurbedrag nog extra bedragen worden gevraagd omwille van een laattijdige betaling.

De handelaar zal zich hiervoor beroepen op zijn algemene voorwaarden. Kan dit zomaar en hoe ga je met zo'n aanmaning het beste om?

Neem contact op met de handelaar

Als je een aanmaning krijgt, dan neem je best eerst en vooral telefonisch contact op met de handelaar. Leg hem uit waarom je de factuur nog niet hebt betaald en kondig je betaling aan. Je kunt meteen ook vragen dat de handelaar de bijkomende bedragen laat vallen, al was het maar om commerciële redenen. Gaat de handelaar daarmee akkoord, dan zit je meteen goed. Je kunt dan best je contact met de handelaar schriftelijk bevestigen, en dit om discussies achteraf te vermijden.

Als de handelaar niet akkoord is om je een kwijtschelding van de bijkomende bedragen toe te staan, dan kan je nazien of zijn algemene voorwaarden wel geldig zijn. Een argument dat je kunt uitspelen om niet meer te moeten betalen dan het factuurbedrag, is zeggen dat je de algemene voorwaarden van de handelaar niet kende en dat je daar nooit akkoord mee bent gegaan.

De kans dat je wel bent gebonden door de algemene voorwaarden is groter als je vroeger al zaken hebt gedaan met de handelaar of als je de factuur niet geprotesteerd hebt.

Reddingsboei

Zijn de algemene voorwaarden geldig en ben je er door gebonden, dan kan je proberen om snel nog het factuurbedrag te betalen met uitsluiting van de bijkomende vergoedingen - interesten en schadevergoeding.

De kans dat de handelaar het daar bij laat is mogelijk. Je speculeert er dan op dat de handelaar het niet de moeite vindt om de bijkomende bedragen nog te vragen.

Heeft de handelaar echter al een advocaat, gerechtsdeurwaarder of een incassobureau ingeschakeld, dan is de kans kleiner dat hij enkel genoegen neemt met de betaling van het factuurbedrag. Houd er trouwens rekening mee dat een incassobureau je niet zomaar allerhande bijkomende bedragen kan vragen, maar enkel en alleen die bedragen die contractueel in de algemene voorwaarden zijn afgesproken met de handelaar. (JS)

Als je thuis een factuur krijgt opgestuurd - bijvoorbeeld van een garagist, een winkelier, een aannemer,... -, staan op de achterzijde daarvan wel eens een heleboel 'kleine lettertjes', in juridisch jargon de algemene voorwaarden genoemd. Echt interessante lectuur is dat niet. Toch zijn de algemene voorwaarden belangrijk als er zich ooit een discussie voordoet tussen jou en de handelaar. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin je een factuur uit het oog hebt verloren en deze vergeet te betalen. De handelaar zal zich hiervoor beroepen op zijn algemene voorwaarden. Kan dit zomaar en hoe ga je met zo'n aanmaning het beste om?Als je een aanmaning krijgt, dan neem je best eerst en vooral telefonisch contact op met de handelaar. Leg hem uit waarom je de factuur nog niet hebt betaald en kondig je betaling aan. Je kunt meteen ook vragen dat de handelaar de bijkomende bedragen laat vallen, al was het maar om commerciële redenen. Gaat de handelaar daarmee akkoord, dan zit je meteen goed. Je kunt dan best je contact met de handelaar schriftelijk bevestigen, en dit om discussies achteraf te vermijden. Als de handelaar niet akkoord is om je een kwijtschelding van de bijkomende bedragen toe te staan, dan kan je nazien of zijn algemene voorwaarden wel geldig zijn. Een argument dat je kunt uitspelen om niet meer te moeten betalen dan het factuurbedrag, is zeggen dat je de algemene voorwaarden van de handelaar niet kende en dat je daar nooit akkoord mee bent gegaan. De kans dat je wel bent gebonden door de algemene voorwaarden is groter als je vroeger al zaken hebt gedaan met de handelaar of als je de factuur niet geprotesteerd hebt. De kans dat de handelaar het daar bij laat is mogelijk. Je speculeert er dan op dat de handelaar het niet de moeite vindt om de bijkomende bedragen nog te vragen. Heeft de handelaar echter al een advocaat, gerechtsdeurwaarder of een incassobureau ingeschakeld, dan is de kans kleiner dat hij enkel genoegen neemt met de betaling van het factuurbedrag. Houd er trouwens rekening mee dat een incassobureau je niet zomaar allerhande bijkomende bedragen kan vragen, maar enkel en alleen die bedragen die contractueel in de algemene voorwaarden zijn afgesproken met de handelaar. (JS)