De internationale zorgverzekeraar Cigna Corporation publiceerde vandaag de resultaten van zijn onderzoek naar het welzijn van expats, de Engelse term voor mensen die, meestal wegens professionele redenen, tijdelijk in een ander land verblijven. Voor dit onderzoek werden 2003 online interviews afgenomen met expats tussen 25 en 59 jaar oud, waarbij gepeild werd naar de financiële middelen, de fysieke gezondheid, de gezondheid op het werk, het sociaal leven en het gezinsleven. Uit de antwoorden blijkt dat expats dikwijls het gevoel hebben slechter af te zijn dan mensen die in hun thuisland verblijven.

Drie op de vier ondervraagde expats zijn tevreden hun leven en werk in het buitenland. Voornamelijk de internationale ervaring, de mogelijkheid tot zelfontwikkeling en een aangename werkomgeving dragen bij tot die tevredenheid. Tegelijkertijd geven velen van hen aan dat de positieve aspecten van hun bestaan worden overschaduwd door eenzaamheid, een gebrek aan familiaal contact en een gevoel van onveiligheid.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel expats geldzorgen hebben en piekeren over het gebrek aan ziekteverzekering of de kosten van medische zorgen in het buitenland.

Slechts 33 procent van de expats is tevreden met zijn of haar huidige financiële situatie, terwijl een overgrote meerderheid van de ondervraagden zegt over te weinig middelen te beschikken om aan pensioensparen te doen. Bovendien geeft bijna 90 procent aan over geen enkele vorm van financiële zekerheid te beschikken voor het geval hij of zij haar job verliest.

Ten slotte zijn veel expats bang om ziek te worden, door de medische kosten in het buitenland of door een gebrek aan verzekering. Zo is, volgens het onderzoek van Cygna, maar liefst 40 procent van de expats niet gedekt door een zorgverzekering van zijn of haar werkgever.

De internationale zorgverzekeraar Cigna Corporation publiceerde vandaag de resultaten van zijn onderzoek naar het welzijn van expats, de Engelse term voor mensen die, meestal wegens professionele redenen, tijdelijk in een ander land verblijven. Voor dit onderzoek werden 2003 online interviews afgenomen met expats tussen 25 en 59 jaar oud, waarbij gepeild werd naar de financiële middelen, de fysieke gezondheid, de gezondheid op het werk, het sociaal leven en het gezinsleven. Uit de antwoorden blijkt dat expats dikwijls het gevoel hebben slechter af te zijn dan mensen die in hun thuisland verblijven.Drie op de vier ondervraagde expats zijn tevreden hun leven en werk in het buitenland. Voornamelijk de internationale ervaring, de mogelijkheid tot zelfontwikkeling en een aangename werkomgeving dragen bij tot die tevredenheid. Tegelijkertijd geven velen van hen aan dat de positieve aspecten van hun bestaan worden overschaduwd door eenzaamheid, een gebrek aan familiaal contact en een gevoel van onveiligheid. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel expats geldzorgen hebben en piekeren over het gebrek aan ziekteverzekering of de kosten van medische zorgen in het buitenland. Slechts 33 procent van de expats is tevreden met zijn of haar huidige financiële situatie, terwijl een overgrote meerderheid van de ondervraagden zegt over te weinig middelen te beschikken om aan pensioensparen te doen. Bovendien geeft bijna 90 procent aan over geen enkele vorm van financiële zekerheid te beschikken voor het geval hij of zij haar job verliest.Ten slotte zijn veel expats bang om ziek te worden, door de medische kosten in het buitenland of door een gebrek aan verzekering. Zo is, volgens het onderzoek van Cygna, maar liefst 40 procent van de expats niet gedekt door een zorgverzekering van zijn of haar werkgever.