De onderzoekers stuurden 1.008 fictieve sollicitaties voor de beroepen van handarbeider, administratief bediende, laborant en management assistant. De "kandidaat" was telkens mannelijk en beschikte over de juiste kwalificaties, de vier cv's verschilden in details en lay-out maar waren volstrekt gelijkaardig in termen van productiviteitsbeïnvloedende kenmerken.

"Eén kandidaat had geen enkele werkervaring. Een tweede kandidaat oefende twee jaar een klassieke vakantiejob uit zonder verband met zijn studies. Een derde had een soortgelijke ervaring, maar dan gedurende het academiejaar. Een laatste kandidaat oefende twee jaar een vakantiejob uit die wel verband hield met zijn studies en dus ook met de vacature waarvoor hij solliciteerde," verduidelijkt Stijn Baert (Vakgroep Sociale Economie UGent).

Noch negatief, noch positief effect

Uit de reacties bleek dat er geen positief of negatief effect van de vermelding van studentenarbeid bij het solliciteren vastgesteld kan worden. Bovendien zagen de onderzoekers bij degenen die solliciteerden voor een job in de industriële sector hun kans op een positieve reactie met ongeveer een vierde terugvallen wanneer ze hun ervaring als jobstudent vermeldden.

Het soort studentenarbeid beïnvloedde de kans op een uitnodiging of een andere positieve reactie niet. De onderzoekers schuiven twee verklaring naar voor. "Enerzijds kan het uitoefenen van studentenarbeid zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op het menselijk kapitaal van jobkandidaten. Tijd spenderen als jobstudent kan nuttige (hard en soft) skills opleveren, maar kan tegelijk ook een drempel zijn om het maximum uit de studies te halen", zegt Baert.

"Anderzijds kunnen werkgevers studentenarbeid (mis)interpreteren als een signaal van kenmerken die op basis van een schriftelijke sollicitatie onbekend zijn: werkgerichtheid en werkijver enerzijds en een desinteresse in de studies en lagere sociaal-economische afkomst anderzijds."

Het onderzoek sluit evenwel niet uit dat studentenarbeid later in het sollicitatieproces een positieve invloed heeft. (Belga/NS)

De onderzoekers stuurden 1.008 fictieve sollicitaties voor de beroepen van handarbeider, administratief bediende, laborant en management assistant. De "kandidaat" was telkens mannelijk en beschikte over de juiste kwalificaties, de vier cv's verschilden in details en lay-out maar waren volstrekt gelijkaardig in termen van productiviteitsbeïnvloedende kenmerken. "Eén kandidaat had geen enkele werkervaring. Een tweede kandidaat oefende twee jaar een klassieke vakantiejob uit zonder verband met zijn studies. Een derde had een soortgelijke ervaring, maar dan gedurende het academiejaar. Een laatste kandidaat oefende twee jaar een vakantiejob uit die wel verband hield met zijn studies en dus ook met de vacature waarvoor hij solliciteerde," verduidelijkt Stijn Baert (Vakgroep Sociale Economie UGent). Uit de reacties bleek dat er geen positief of negatief effect van de vermelding van studentenarbeid bij het solliciteren vastgesteld kan worden. Bovendien zagen de onderzoekers bij degenen die solliciteerden voor een job in de industriële sector hun kans op een positieve reactie met ongeveer een vierde terugvallen wanneer ze hun ervaring als jobstudent vermeldden. Het soort studentenarbeid beïnvloedde de kans op een uitnodiging of een andere positieve reactie niet. De onderzoekers schuiven twee verklaring naar voor. "Enerzijds kan het uitoefenen van studentenarbeid zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op het menselijk kapitaal van jobkandidaten. Tijd spenderen als jobstudent kan nuttige (hard en soft) skills opleveren, maar kan tegelijk ook een drempel zijn om het maximum uit de studies te halen", zegt Baert. "Anderzijds kunnen werkgevers studentenarbeid (mis)interpreteren als een signaal van kenmerken die op basis van een schriftelijke sollicitatie onbekend zijn: werkgerichtheid en werkijver enerzijds en een desinteresse in de studies en lagere sociaal-economische afkomst anderzijds." Het onderzoek sluit evenwel niet uit dat studentenarbeid later in het sollicitatieproces een positieve invloed heeft. (Belga/NS)