ING maakte donderdag de resultaten bekend van een internationale enquête naar het gedrag van consumenten op het vlak van sparen en consumptie. Daaraan namen volgens de bank 15.000 mensen deel, waarvan 1.000 Belgen.

Bijna 7 op de 10 Belgische deelnemers stelden over spaargeld te beschikken. Dat percentage ligt, in vergelijking met Europa in het algemeen (70,5%) zeker niet uitgesproken hoog. ING wijst er wel op dat een aanzienlijk deel van de deelnemers aan de internationale enquête niet wilde aangeven of ze al dan niet spaarden, wat mogelijk een vertekend beeld geeft van de vergelijking tussen de verschillende landen.

Van de Belgische ondervraagden die aangaven te sparen, bleek 27 procent een bedrag lager dan of gelijk aan het equivalent van 3 netto maandinkomens van het huishouden op de spaarrekening te hebben staan. Dit bedrag is wat volgens ING in het algemeen als redelijke zekerheidsbuffer kan worden beschouwd.

Verder gaf 12 procent aan een bedrag van 4 tot 6 netto maandinkomens te sparen en voor 11 procent ging het om een equivalent van 7 tot 12 maandinkomens. Bijna een kwart antwoordde dan weer dat ze ten minste 12 netto maandinkomens als spaargeld aanhouden. Volgens ING zijn de Belgen daarmee veeleer voorzichtig.

Schulden

Van de Belgische ondervraagden stelde verder ruim 50 procent geen persoonlijke schulden te hebben (een hypothecaire lening werd bij de enquête niet als dusdanig beschouwd). Achter dat cijfer gaan wel duidelijke verschillen in de antwoorden schuil, zowel tussen regio's als leeftijdsgroepen. Zo antwoordde 57,5 procent van de ondervraagden uit Vlaanderen geen persoonlijke schulden te hebben. In Wallonië (50,4%) en Brussel (47,3%) lag dit percentage duidelijk lager.

ING maakte donderdag de resultaten bekend van een internationale enquête naar het gedrag van consumenten op het vlak van sparen en consumptie. Daaraan namen volgens de bank 15.000 mensen deel, waarvan 1.000 Belgen. Bijna 7 op de 10 Belgische deelnemers stelden over spaargeld te beschikken. Dat percentage ligt, in vergelijking met Europa in het algemeen (70,5%) zeker niet uitgesproken hoog. ING wijst er wel op dat een aanzienlijk deel van de deelnemers aan de internationale enquête niet wilde aangeven of ze al dan niet spaarden, wat mogelijk een vertekend beeld geeft van de vergelijking tussen de verschillende landen.Van de Belgische ondervraagden die aangaven te sparen, bleek 27 procent een bedrag lager dan of gelijk aan het equivalent van 3 netto maandinkomens van het huishouden op de spaarrekening te hebben staan. Dit bedrag is wat volgens ING in het algemeen als redelijke zekerheidsbuffer kan worden beschouwd.Verder gaf 12 procent aan een bedrag van 4 tot 6 netto maandinkomens te sparen en voor 11 procent ging het om een equivalent van 7 tot 12 maandinkomens. Bijna een kwart antwoordde dan weer dat ze ten minste 12 netto maandinkomens als spaargeld aanhouden. Volgens ING zijn de Belgen daarmee veeleer voorzichtig.Van de Belgische ondervraagden stelde verder ruim 50 procent geen persoonlijke schulden te hebben (een hypothecaire lening werd bij de enquête niet als dusdanig beschouwd). Achter dat cijfer gaan wel duidelijke verschillen in de antwoorden schuil, zowel tussen regio's als leeftijdsgroepen. Zo antwoordde 57,5 procent van de ondervraagden uit Vlaanderen geen persoonlijke schulden te hebben. In Wallonië (50,4%) en Brussel (47,3%) lag dit percentage duidelijk lager.